U dijelovima Zagreba ukida se naplata parkiranja, i to na parkiralištima i u Holdingovim javnim garažama

Parkiranje - prva zona
Foto: ZG express

Prema odluci gradonačelnika Milana Bandića, ukida se naplata parkinga na dijelu javnih površinama i u javnih garaža kojima upravlja Zagrebački holding – Podružnica Zagrebparking.

Naplata prestaje u slijedećim gradskim četvrtima: Gornji Grad, Donji Grad, Podsljeme, Gornja Dubrava i Sesvete.

Odluka stupa na snagu 28. ožujka 2020. i bit će na snazi sve dok se ne normalizira situacija vezana uz epidemiju koronavirusa te potres koji je zadesio Zagreb.