Traži se Nadanov nasljednik: HGK raspisala izbor za novog predsjednika

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore objavio je javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore, na vrijeme od četiri godine, u mandatnom razdoblju 2014. do 2018. godine, piše Index.hr.

Hrvatska_gospodarska_komora

Za predsjednika Hrvatske gospodarske komore može biti izabrana osoba koja osim uvjeta iz Statuta Hrvatske gospodarske komore  da se radi o uglednom gospodarstveniku ili stručnjaku iz područja gospodarstva mora imati: hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske, završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoku stručnu spremu, najmanje petnaest godina radnog staža, najmanje deset godina uspješnog rada na višim izvršnim ili strateškim upravljačkim pozicijama u gospodarstvu, aktivno znanje engleskog jezika te da nije kazneno osuđivana za kaznena djela protiv gospodarstva i protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Prijave na javni poziv za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore  dostavljaju se u pisanom obliku, u roku 8 dana od dana objave.