Saniraju se štete od katastrofalnog nevremena, stotine domaćinstava i dalje bez struje

Foto: MUP

Nastavlja se otklanjanje posljedica olujnih nevremena  u Sisačko-moslavačkoj županiji, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Zagrebu, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

I dalje su aktivni stožeri civilne zaštite i angažirane sve raspoložive operativne snage sustava civilne zaštite (vatrogasci, HGSS, HCK, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite te postrojbe civilne zaštite opće namjene), a pomoć pružaju i zdravstveni djelatnici, pripadnici Hrvatske vojske, policija u segmentu sigurnosnih mjera, kao i djelatnici HEP-a, Hrvatskih šuma te sve komunalne i cestarske službe, građani i volonteri.

Najviše aktivnosti odnosi se na sanaciju krovišta, isušivanje objekata, utovar i odvoz drvene mase i građevinskog otpada te otklanjanje kvarova u sustavu opskrbe električnom energijom. Oko 600 korisnika još nije priključeno na elektroenergetski sustav, djelatnici HEP-a i dalje rade na otklanjanju kvarova.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite je 26. srpnja bila angažirana na području Andrijaševaca, Tovarnika, Otoka i Babine Grede. Glavnina od 34 intervencije tijekom 26. srpnja bile su na sanaciji krovišta.

Danas, 27. srpnja 2023., 27 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite radi na visinskim radovima na sanaciji šteta u mjestima Štitar, Tovarnik, Otok i Lubanj u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a i Ravnateljstvo za robne zalihe su u stalnom kontaktu radi pružanja materijalne pomoći pogođenom stanovništvu, a sve prema zahtjevima županijskih stožera civilne zaštite.

Do sada je dostavljeno:

  • 8 spremnika za vodu po 1000 litara – iz Ravnateljstva za robne zalihe u Slavonski Brod
  • 11 stambenih kontejnera iz Logističkog centra Ravnateljstva civilne zaštite za smještaj obitelji čije su kuće stradale u Vukovarsko-srijemskoj županiji (u pripremi za slanje je još 4 stambena kontejnera za Vukovarsko- srijemsku i 2 stambena kontejnera za Sisačko – moslavačku županiju)

te izdano:

  • 123 isušivača (30 za grad Pleternicu, 39 za Vukovarsko-srijemsku županiju te  24 isušivača za Brodsko-posavsku županiju)
  • 36 200 m2 zaštitne folije (20 000 m2 za Vukovarsko-srijemsku županiju, 1 600 m2 za Krapinsko-zagorsku županiju, 3 000 m2 za Grad Zagreb i 11 600 m2 za Karlovačku županiju)