Prosječna zagrebačka neto plaća u rujnu je iznosila je 7.779 kuna

Foto: Freepik

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za rujan 2020. iznosila je 7.779 kuna, što je porast za 3,3% u odnosu na rujan 2019., objavio je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za rujan 2020. isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 12.366 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4.344 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za rujan 2020. iznosila je 10.975 kuna, što je porast za 3,1% u odnosu na rujan 2019.