Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić: Važnost popularizacije znanosti

Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić: Važnost popularizacije znanosti
Foto: Unsplash

Za popularizaciju znanosti važno je da se provodi od najmanjih uzrasta jer se time omogućuje razvoj karijere mladih u tom području koje je poticajno za razvoj društva

Piše: Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić
Institut Ruđer Bošković, Zagreb i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Član Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava, HAZU

Živimo u vremenu u kojem se znanstvena otkrića iz fizike, kemije, biologije, medicine, inženjerstva i tehnike brzo realiziraju u nove tehnologije, koje mijenjaju naš svakodnevni način života, znatno brže nego ikada prije u povijesti ljudskog roda. Te promjene se odražavaju u svim područjima ljudskog djelovanja – obrazovanju, proizvodnji, trgovanju i pružanju usluga, prometu, medicinskoj dijagnostici i terapijama, farmaceutskoj industriji i biotehnologiji lijekova, proizvodnji hrane, agronomiji, meteorologiji, informatici i načinima komunikacije.

Napredak biomedicinskih znanosti omogućio je smanjenje pojavnosti mnogih bolesti, a neke stare su skoro potpuno izbrisane (poliomelitis, lepra), što je zajedno s ekonomskim prosperitetom temeljenim na razvoju STEM-a (Science, Technology, Engineering, Mathematics), unaprijedilo životne uvjete velikog broj ljudi i produljilo njihov životni vijek. Ipak, jačaju bolesti povezane s produžetkom životnog vijeka, a pojavljuju se i nove zarazne bolesti kao COVID-19 za koje suvremena znanost i biotehnologija moraju još pronaći lijek i/ili cjepivo.

Brzina i opseg promjena nastalih novim otkrićima te uvođenjem novih tehnologija u svakodnevni život pred mnoge ljude stavlja problem prilagođavanja novonastaloj situaciji, a kod nekih izaziva strah, odbojnost čak i nepovjerenje prema znanosti i tehnologiji. Takvo stanje je potrebno promijeniti uvođenjem suvremenijeg i praktičnijeg obrazovanja na svim razinama i u svim životnim dobima te jačanjem popularizacije znanosti u društvu, posebice STEM-a. Republika Hrvatska posljednih godina ulaže velike napore u razvoj i popularizaciju STEM područja osiguravajući vlastita financijska sredstva i sredstva EU. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 2019. godine je na poticaj ministra Marka Pavića osiguralo iz Europskog socijalnog fonda (ESF) sredstva za stipendije za studente u STEM području koje se dodjeljuju putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predviđeno je da se u pet godina dodijeli čak 16000 stipendija.

Dokazano je da razvoj STEM područja korelira s rastom društvenog standarda, bržim uvođenjem novih tehnologija, stvaranjem više dodane vrijednosti proizvoda i otvaranjem novih radnih mjesta. Kako bi se što više mladih talentiranih ljudi privuklo u STEM područje nije dovoljno samo djelovanje državnih i javnih institucija (ministarstava, sveučilišta, instituta) već je potrebno sustavno jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju znanosti. Stoga je 1. srpnja 2020. godine Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio poziv za dostavu projeknih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“. Ukupna vrijednost Poziva je iznosila 96 milijuna kn, a predviđeno je da pojedinačni projekti mogu dobiti do tri milijuna kn. S obzirom na veliki broj prethodno zaprimljenih prijava temeljem ESF pravila Poziv je obustavljen do 15. rujna, a proračun za navedeni Poziv povećan je odlukom Upravljačkog tijela, Ministarstva rada i mirovinskog sustava 25. kolovoza na 150 milijuna kn. Oba spomenuta iznosa su do sada najveća financijska sredstava ikada osigurana za popularizaciju znanosti u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, dok su Specifični ciljevi Poziva:
1) Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a;
2) Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te
3) Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Za popularizaciju znanosti važno je da se provodi od najmanjih uzrasta jer se time omogućuje razvoj karijere mladih u tom području koje je poticajno za razvoj društva. S druge strane opća populacija, pogotovo u kasnijoj dobi, temeljem učinkovite popularizacije znanosti lakše prihvaća tehnološke i s njima povezane društvene promjene. U tom smislu ključno je ostvarivanje suradnje organizacija civilnog društva s visokoobrazovnim institucijama, znanstvenim institutima, HAZU i drugim akademijama kao i svim relevantnim institucijama, uz uključivanje jedinica lokalne i područne samouprave te suradnju s elektronskim i tiskanim medijima. Cilj suradnje visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s civilnim društvom i lokalnim i područnim samoupravama je povećanje vidljivosti znanosti u društvu te šira i intenzivnija popularizacija znanosti, posebice putem jačanja STEM komponente. S učinkovitijom popularizacijom znanosti umanjuju se negativni stavovi prema znanosti, nepovjerenje i strah, koji proizlaze iz nerazumijevanja znanstvenih otkrića i tehnoloških dostignuća, a rezultat su nedovoljne informiranosti i neznanja ljudi – kao npr. strah od cijepljenja, negiranje globalnog zatopljenja, svemirskih katastrofa te razmatranja ideja da je Zemlja ravna ploča, ili da nije bilo leta do Mjeseca.

U popularizaciji znanosti posebno treba obratiti pažnju na inovativne načine učenja u području STEM-a koje je samo po sebi složeno i često teško. Treba se iznaći jednostavnije, no ne i trivijalne, pristupe podučavanja i predstavljanja STEM-a. Mnogi stariji načini podučavanja u STEM području pokazali su se neadekvatnima u današnjem vremenu novih tehnologija te su često nedovoljno stimulirajući, kako za mlade tako i za opću populaciju. Pored osobnog interesa za popularizaciju STEM-a, važna je stručnost te poglavito obrazovanje za popularizaciju znanosti.

U Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama EU i svijeta, već se dulje vrijeme opaža opadanje interesa mladih za znanost, osobito za STEM područje. Pojavljuje se sve veći nedostatak fizičara, kemičara i matematičara, inženjera, a premali je i broj žena u STEM-u. To postaje sve veći problem budući da o STEM ovisi razvoj tehnologija i mnogih industrija, njihova inovativnost i s time povezana kompetitivnost gospodarstva svake države. Stoga je izuzetno važno jačati popularizaciju znanosti u društvu i nalaziti nove načine motivacije i stimulacije mladih ljudi da se zainteresiraju za znanost i što više uključuju u studiranje i rad u STEM području.

Važno je naglasiti da neke zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Francuske već dugo vremena sustavno i efikasno jačaju popularizaciju znanosti i predstavljanje znanstvenih rezultata na jednostavan i prihvatljiv način, organizirajući festivale znanosti, različita znanstvena druženja – piknike, koncerte, izložbe, ljetne i zimske škole te osnivajući različite institucije za popularizaciju znanosti kao što su centri za popularizaciju znanosti, znanstveni kampovi, znanstveni muzeji. U Hrvatskoj smo prihvatili i razvili neke od tih ideja i projekata, ali još uvijek ne djelujemo dovoljno sustavno, već više ovisimo o talentiranim pojedincima i grupama entuzijasta iz pojedinih znanstvenih područja, koje interesira popularizacija znanosti, osobito STEM-a. Ovi pojedinci i grupe dakako ispravno smatraju da je to najbolji način privlačenja mladih u STEM područje, ali i efikasan način suprostavljanja sve češćoj pojavi pseudoznanosti u društvu. Mali broj ljudi koji su uključeni u popularizaciju znanosti kod nas proizlazi iz: 1) nepostojanje formalne pa i neformalne edukacije za to područje, osim samoedukacije i povezivanja s ljudima istog interesa iz drugih zemalja i 2) nedovoljna sredstva koja se ulažu u područje popularizacije znanosti, osobito u STEM.

Navedeni Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“, koji je u srpnju 2020. pokrenulo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava putem Ureda za udruge Vlade RH, struktiruran je da osnaži područje popularizacije znanosti kod nas, sustavnim poticanjem povezivanja organizacija civilnog društva s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama. Na temelju takve suradnje znatno će se povećati vidljivost znanosti, posebice STEM-a u našem društvu, motivirat će se i stimulirati mlade da se što više uključuju u studiranje i rad u STEM području. U društvu će se povećati interes za znanost, bez koje nema napretka.