Preminuo akademik Mirko Zelić, istaknuti rudarski inženjer, stručnjak naftu i prirodni plin

Foto: HAZU

U Zagrebu je  jučer u 87. godini života umro akademik Mirko Zelić, istaknuti hrvatski rudarski inženjer, stručnjak za proizvodnju i transport nafte i prirodnog plina, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Rodio se 8. studenog 1936. u Kandiji kraj Bugojna. Diplomirao je 1964. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1982. i doktorirao. Radio je u INA-Naftaplinu, gdje je od 1995. do 2001. bio direktor Sektora proizvodnje nafte i plina te izvršni direktor poduzeća od 2004. do 2008. Od 1990. bio je redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Predavao je kolegije Rudarstvo, Pridobivanje nafte i plina te Tehnologija sabiranja i transporta nafte i plina. Redoviti član HAZU bio je od 2000., a od 1997. bio je član suradnik. Od 2004. do 2010. bio je tajnik Razreda za tehničke znanosti, a od 2011. do 2018. član Predsjedništva HAZU. Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za naftu i plin HAZU od 1999. do 2017, a od 2017. do smrti predsjednik Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku. Bio je i predsjednik Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa od 2004. do 2018. te glavni urednik časopisa Nafta i plin od 2004. do 2015.

Akademik Mirko Zelić bavio se termodinamikom i fizikom višefaznog protjecanja fluida kroz cijevi, optimizacijom proizvodnih i sabirno-otpremnih sustava nafte i plina, projektiranjem dubokih plinskih i plinsko-kondenzatnih bušotina, povećanjem proizvodnje nafte i plina, tehnologijom utiskivanja i odlaganja tehnološkog otpada u duboke geološke formacije. Objavio je preko 50 znanstvenih radova koji su pridonijeli razvoju znanosti u području naftnog rudarstva te brojne stručne radove koji su pridonijeli razvoju tehnologije proizvodnje nafte i plina. Uz ostalo autor je djela Tehnologija pridobivanja nafte i plina eruptiranjem i plinskim liftom (1977.), Tehnologija sabiranja i pripreme nafte i plina za transport (1987.), Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima (2002.) i Tehnologija proizvodnje nafte dubinskim crpkama (s Marinom Čikešom, 2006.). Bio je autor osam inovacija koje su znatno utjecale na racionalizaciju, optimizaciju i profitabilnost procesa proizvodnje nafte i plina.

Za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u ratu dobio je 1997. odlikovanje Red hrvatskog trolista, a 2007. Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu.

Rodio se 8. studenog 1936. u Kandiji kraj Bugojna. Diplomirao je 1964. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1982. i doktorirao. Radio je u INA-Naftaplinu, gdje je od 1995. do 2001. bio direktor Sektora proizvodnje nafte i plina te izvršni direktor poduzeća od 2004. do 2008. Od 1990. bio je redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Predavao je kolegije Rudarstvo, Pridobivanje nafte i plina te Tehnologija sabiranja i transporta nafte i plina. Redoviti član HAZU bio je od 2000., a od 1997. bio je član suradnik. Od 2004. do 2010. bio je tajnik Razreda za tehničke znanosti, a od 2011. do 2018. član Predsjedništva HAZU. Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za naftu i plin HAZU od 1999. do 2017, a od 2017. do smrti predsjednik Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku. Bio je i predsjednik Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa od 2004. do 2018. te glavni urednik časopisa Nafta i plin od 2004. do 2015.

Akademik Mirko Zelić bavio se termodinamikom i fizikom višefaznog protjecanja fluida kroz cijevi, optimizacijom proizvodnih i sabirno-otpremnih sustava nafte i plina, projektiranjem dubokih plinskih i plinsko-kondenzatnih bušotina, povećanjem proizvodnje nafte i plina, tehnologijom utiskivanja i odlaganja tehnološkog otpada u duboke geološke formacije. Objavio je preko 50 znanstvenih radova koji su pridonijeli razvoju znanosti u području naftnog rudarstva te brojne stručne radove koji su pridonijeli razvoju tehnologije proizvodnje nafte i plina. Uz ostalo autor je djela Tehnologija pridobivanja nafte i plina eruptiranjem i plinskim liftom (1977.), Tehnologija sabiranja i pripreme nafte i plina za transport (1987.), Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima (2002.) i Tehnologija proizvodnje nafte dubinskim crpkama (s Marinom Čikešom, 2006.). Bio je autor osam inovacija koje su znatno utjecale na racionalizaciju, optimizaciju i profitabilnost procesa proizvodnje nafte i plina.

Za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u ratu dobio je 1997. odlikovanje Red hrvatskog trolista, a 2007. Red Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu.