POJAŠNJENJE: Evo tko sve može podnijeti zahtjev za oprost duga

Zamjenica gradonačelnika Sandra Švaljek, koja obnaša dužnost gradonačelnika, uputila je građanima obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga u postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana.

dugovi_racuni

Kako bi pridonijeli da ta informacija dođe do što većeg broja građana, ovu obavijest prenosimo u cijelosti:

1. Republika Hrvatska, Grad Zagreb i drugi vjerovnici sklopili su dana 19. siječnja 2015. godine Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (Sporazum).

2. Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske donijelo je dana 23. siječnja 2015. godine Protokol o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (Protokol).

3. Sukladno navedenom, Grad Zagreb objavljuje obavijest građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga u postupku provedbe Sporazuma.

4. Građani koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tradžbina na novčanim sredstvima da, u skladu s uvjetima iz Sporazuma i Protokola , mogu ostvariti pravo na otpis duga za koji je, u Pregledu duga po osnovama za plaćanje evidentiranim dulje od 360 dana na dan 30.9.2014. godine u FINA-i, kao vjerovnik naveden Grad Zagreb.

5. U smislu Sporazuma, građani korisnici mjera su državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

• Kriterij A ispunjavaju građani korisnici jedne od novčanih naknada sustava socijalne skrbi: zajamnčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje ili osobna invalidnina,
• Kriterij B ispunjavaju građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca koji prethode podnošenju zahtjeva, uz dodatak razdoblja u mjesecu do dana podnošenja zahtjeva, ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:
• nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive,
• nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli prodati ili koristiti ili prodati u svrhu podmirenja duga na koji se Zahtjev za otpust/otpis duga odnosi bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, i
• nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani računi jer je iznos duga bio veći od iznosa raspoloživh na računima za navedene svrhe (oročena novčana sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji).

6. U smislu Sporazuma, dugove male vrijednosti čine oni dugovi koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
• dugovi građanina koji ima evidentiran iznos duga u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod FINA-e u ukupnom iznosu od najviše 35.000,00 kuna kumulirano po svim vjerovnicima na dan 30. rujna 2014. godine, od kojega se najviše 25.000,00 kuna odnosi na vjerovnike skupine A (trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za RH, trgovačka društva od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio te trgovačka društva i javne ustanove koje je osnovala RH) i istovremeno najviše 10.000,00 kuna odnosi se na vjerovnike skupine B (sve pravne osobe osim onih koji pripadaju u skupinu A vjerovnika, slobodna zanimanja te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta),
• dugovi građanina kojemu je na dan 30. rujna 2014. godine račun blokiran dulje od 360 dana,
• dugovi građanina koji su na dan 30. rujna 2014. godine evidentirani u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje dulje od 360 dana i
• dugovi građanina prema prihvatljivom vjerovniku.

7. Dužnici koji ispunjavaju Kriterij A, zahtjev za otpust/otpis duga mogu podnijeti u razdoblju od 2. veljače 2015. godine do 2. travnja 2015. godine.

8. Dužnici koji ispunjavaju Kriterij B, zahtjev za otpust/otpis duga mogu podnijeti u razdoblju od 3. travnja do 30. lipnja 2015. godine.

9. Zahtjev za otpust/otpis duga s pripadajućom dokumentacijom se podnosi neposredno u Centralnu pisarnicu Grada Zagreba na adresi Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

10. Zahtjev se s pripadajućom dokumentacijom predaje na propisanom obrascu ZOD – Zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, koji je dostupan na web stranicama Vlade RH, Ministarstva socijalne politike i mladih RH, FINA-e i na web stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr).