PAMETNI GRADOVI: Predstavljen sustav Upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu

URBACT III SmartImpact
Foto: Zagreb.hr

Implementirani sustav Upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, koji je 20. ožujka u Manchesteru proglašen najboljom poslovnom praksom iz područja Razvoja organizacije, u okviru provedbe projekta URBACT III SmartImpact – Local Impact from Smart City Planning, predstavljen je danas na konferenciji za novinare održanoj u Gradskoj upravi.
 
Sustav su predstavili zamjenica gradonačelnika Olivera Majić, pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco i voditeljica Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa Anka Đurić.
 
“Grad Zagreb kontinuirano radi na svom organizacijskom razvoju uz jasnu viziju razvoja –  usmjerenost na ukupnu kvalitetu usluživanja naših korisnika usluge, naših sugrađana”, rekla je Olivera Majić, dodajući kako s ponosom ističe činjenicu da je napor i kontinuirani rad Grada Zagreba i njegovih zaposlenika na organizacijskom razvoju međunarodno prepoznat, priznat i nagrađen.
 
Provedeni projekti Upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, dodala je, omogućavaju sustavan pristup unapređenju poslovnih procesa rada, a kao organizacijski alat i model se fokusiraju na promatranje organizacije kao skupa procesa.
 
“Takav pristup donosi niz prednosti, postiže se bolja komunikacija i bolje razumijevanje zahtjeva. Naime, procesi se uvijek odvijaju na više razina i upravo ovime se smanjio problem suboptimaliziranja koji imaju sve uprave od državne do lokalne. U konačnici Upravljanje procesima osigurava niže troškove, kraći vremenski ciklus i djelotvornu uporabu resursa. Taj sustav je naša organizacijska paradigma za utvrđivanje, razumijevanje te upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom učinkovitosti i djelotvornosti u realizaciji postavljenih ciljeva – isporuka usluge s dodanom vrijednošću našim sugrađanima”, rekla je Olivera Majić.
 
Čestitavši timu Grada, pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco je dodao kako na uspostavi sustava Upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu rade zadnjih šest godina od kada su modeliranje poslovnih procesa kao kontinuiranu aktivnost implementirali u sklopu administracije Gradske uprave. 

“Često se dogodi da se unutar organizacije dupliciraju poslovi, radi nepotrebna administracija, zastoji, stoga je naša primarna zadaća i krajnji cilj učiniti  procese što produktivnijim, fleksibilnijim i učinkovitijim – Uprava usmjerena ka građanima, a sam finale bi bio digitalizacija svih procesa”, rekao je Laco.
 
Laco je također naglasio da Grad ovime nije stao i već za sljedeći tjedan najavio konferenciju za novinare na kojoj će se predstaviti provođenje Natječaja za udruge čiji je proces dizajniran od samog početka do kraja bez papira, tj. u elektronskom obliku.
 
Anka Đurić, voditeljica Službe za analizu i unapređenje poslovnih procesa i predsjednica radne skupine za provedbu projekta URBACT III SmartImpact napomenula je kako su u razmjeni znanja i iskustava s gradovima bili fokusirani na razvoj pametnih rješenja za brže postizanje razvojnih ciljeva grada.
 
Osnovna zadaća mreže gradova je bila razviti Integrirane akcijske planove, alate za napredak gradova prema pametnim gradovima. U sklopu izrade Integriranog akcijskog plana Grada Zagreba, izrađeno je 11 inicijativa/projekata za razvoj pametnog grada Zagreba koji se planiraju financirati iz fondova EU: Razvoj organizacijske strukture i procesa za učinkovitu podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba, Uključivanje građana i poduzetnika u lokalne inovacijske procese, Grad Zagreb – Inteligentna platforma, Inteligentni sustav zaštite: Cyber Sigurnost – Kritična infrastruktura, Komunikacijski kanal – ZaGi, Inteligentni sustav zaštite: Civilna sigurnost – Zaštita podataka, Unaprjeđenje procesa upravljanja portfeljem usluga ZGH, Razvoj novih modela pametnog grada unutar Energetskog atlasa, Digitalni Stream Zagreb (DSZ), Rekonstrukcija sustava javne rasvjete – pametni sustav javne rasvjete i Financiranje i javna nabava Inovativnih rješenja.
 
Anka Đurić je predstavila Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima u Gradu Zagrebu po fazama počevši od 2012. do danas.
 

 
Više o Projektu
Dvogodišnji projekt SmartImpact – Local Impact from Smart City Planning, ukupne vrijednosti 750 000 €, pokrenut je u svibnju 2016., a financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Grad Zagreb, kojem je kao partneru iz projekta osigurano 45.040 €, sudjeluje u sufinanciranju sa 6.756 €.
Vodeći partner u projektu je Grad Manchester, a pored Zagreba, sudjeluju još i gradovi Dublin, Stockholm, Eindhoven, Porto, Guadalajara, Miskolc, Smolyan i Suceava. Mrežu gradova sa svojim stručnjacima podržava Fraunhofer institut, vodeća istraživačka institucija i autoritet u području pametnih rješenja za gradove.
 
Cilj projekta je bio istražiti i razviti inovativne upravljačke alate namijenjene gradovima za financiranje, izgradnju, upravljanje i rukovođenje pametnim gradovima kroz mrežu gradova uspostavljenu projektom te obraditi pet ključnih tema: Podržavajući propisi i poticaji, Organizacijski razvoj, Aktiviranje lokalnog inovacijskog ekosustava, Integracija podataka i E-uprava te Pametno financiranje i javna nabava. Mreža gradova razvija pristupe koji podržavaju donošenje odluka, investicije, upravljanje i održavanje pametnih rješenja za postizanje razvojnih ciljeva grada. Manji fokus je na samim tehnološkim rješenjima, a veći na upravljačkim strukturama, procesima i poslovnim modelima.