OKRETIŠTE U PREČKOM: Daleko od očiju javnosti događaju se zanimljive stvari u vezi sa spornim zemljištem

PREKIPJELO IM: Obitelj Maršanić metalnom ogradom zagradila okretište tramvaja
Foto: Screenshot RTL

Grad Zagreb uputio je medijima priopćenje u kojemu iznosi svoje gledište na trenutačno stanje spora oko zemljišta na kojem je izgrađeno okretište tramvaja u Prečkom.

U priopćenju stoji da sadašnji vlasnik zemljišta traži isplatu 426 eura po metru četvornom, dok Grad nudi 79 eura. Ipak, to ne mora biti zadnja ponuda jer je Grad, kako stoji u priopćenju, “zatražio novu procjenu Visokog procjeniteljskog povjerenstva” i voljan je “sporazumno riješiti nastali spor u skladu s pozitivnim propisima”.

Iz priopćenja i jednog dopisa koji je uz njega priložen doznaje se da je sporno zemljište u prosincu promijenilo vlasnika. Obitelj Maršanić, koja je to zemljište dobila temeljem zahtjeva za povrat oduzete imovine, u prosincu je zemljište prodala dotadašnjem opunomoćeniku, odvjetniku Goranu Husiću po cijeni od 280 eura po “kvadratu”, ali Grad Zagreb tvrdi da ta kupoprodaja nije pravovaljana.

Također, Goran Husić se nedavno sastao s direktoricom Zagrebačkog električnog tramvaja Ljubom Romčević-Žgela, a nakon toga joj je poslao dopis kojim je obavještava da voljan prodati zemljište po cijeni od 426 eura za četvorni metar, ali i da ostaje kod zahtjeva za naknadu za korištenje zemljišta u iznosu od 106.875 kuna mjesečno.

Budući da u priopćenju Grada Zagreba, koje je potpisao Damir Lasić, pročelnik Gradskog ureda za upravljanje imovinom, ima dosta zanimljivih podataka o cijelom ovom slučaju, u nastavku ga prenosimo u cijelosti, bez ikakvih intervencija:

“Obzirom na opetovane zahtjeve obitelji Maršanić i njihovih sljednika koji jednostrano prikazuju nastale složene pravne odnose, Grad Zagreb ističe slijedeće:

– Goran Husić dana 21.02.2020. godine tražio je od ZET d.o.o. isplatu od 426,00 EUR / m2 za isplatu cijene sporne čestice na kojoj je izgrađeno okretište tramvaja, kao i dodatni iznos od 106.875,00 kn mjesečno na ime zakupnine, dopis Vam dostavljamo u privitku.

– Goran Husić na sastanku održanom s Ljubom Romčević Žgelom direktoricom ZET d.o.o., dana 20. veljače 2020. inzistirao je na rješenju problema isplatom traženih iznosa, a u protivnom prijetio ‘unaprijed plaćenim’ medijskim ‘aktivnostima’, uz poruku kako ‘vjeruje da to nitko ne želi, jer će iznenađenje koje priprema biti izrazito neugodno’.

Od Grada Zagreba tako se traži isplatiti iznos od 426 EUR / m2 koji je 6 puta veći od iznosa koji je isplaćen drugim osobama u istim pravnim situacijama (67 EUR / m2), koji je 5 puta veći od utvrđene tržišne procjene nekretnine (79 EUR /m2), koji je 3,4 puta veći od cijene po kojoj je prodana susjedna čestica (125,00 EUR / m2) te 1,5 puta veći od cijene koju je ugovorio posljednji ‘stjecatelj’ (premda nema dokaza da je navedeni iznos plaćen) – 280,00 EUR / m2.

Kako bi otklonio svaki prigovor pristranog postupanja, Grad Zagreb je, sukladno čl. 19. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, zatražio novu procjenu Visokog procjeniteljskog povjerenstva. Nakon zaprimanja zatražene procjene, odredit će se daljnje postupanje u ovoj pravnoj stvari.

Grad Zagreb uvijek je, pa tako i u konkretnom slučaju, spreman nagodbeno rješavati sporove, ali uvijek i isključivo u skladu s pozitivnim propisima. U tom smislu, Grad Zagreb odbacuje svaki pritisak koji bi značio postupanje protivno navedenom te ističe da se sporovi moraju rješavati sporazumno ili na sudu, a ne putem medija ili drugih oblika pritisaka.

Također napominjemo i kako je:

– obitelj Maršanić pokrenula postupak povrata za česticu 6353 k.o. Vrapče Novo 1997. godine
– čestica je parcelirana te su napravljene dvije:
a) 6353/1 k.o. Vrapče Novo površine 4434 m2 – koja je vraćena u cijelosti 2011 pa ne stoji tvrdnja da bi se 23 godine čekalo na povrat djedovine
b) 6353/2 k.o. Vrapče Novo površine 1425 m2 – koja je vraćena u cijelosti 2015. godine (pravomoćno 2018)
– obitelj Maršanić je česticu 6353/1 k.o. Vrapče Novo (na kojoj nije izgrađena pruga) površine 4434 m2 prodala 2006. godine za cijenu od 125,00 EUR / m2,
– druge obitelji koje su tražile povrat, a čije su čestice ušle pod prugu i okretište, primili su naknadu od 67 EUR / m2,
– zemljište koje je predmet povrata (danas k.č.br. 6353/1 i 6353/2) je GUP-om od 1973. godine namijenjeno je kao zelenilo i okretište tramvaja, dok Maršanići i njihovi slijednici traže naknadu za građevinsko zemljište,
– Maršanići su u prosincu 2019. godine zaključili ugovor kojim prodaju a njihov dotadašnji opunomoćenik Goran Husić kupuje spornu česticu na kojoj je izgrađeno okretište tramvaja za ugovorenu cijenu od 280,00 EUR / m2 (premda nema dokaza da je isti iznos plaćen) a obzirom da je riječ o javnom dobru izvan pravnog prometa Grad Zagreb odriče pravnu valjanost predmetnog ugovora.

Zaključno, ponavljamo kako je Grad Zagreb zatražio novu procjenu Visokog procjeniteljskog povjerenstva i da je voljan sa aktivno legitimiranim osobama sporazumno riješiti nastali spor u skladu s pozitivnim propisima.”