ODVJETNICA: Miljenko Puljić nije predsjednik zagrebačkog ogranka udruge HKD Napredak

HKD Napredak, Bogovićeva 1
Foto: ZG express

“Miljenko Puljić nije predsjednik zagrebačkog ogranka udruge Hrvatsko kulturno društvo Napredak, već je – prema podacima Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba – predsjednik udruge građana osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj 2007.g. pod nazivom HKD Napredak-Zagreb”, stoji na početku dopisa koji je u ime HKD Napredak medijima uputila punomoćnica ovog društva, odvjetnica Zvjezdana Znidarčić-Begović.

Povod je intervju koji je 6. siječnja 2019. godine, pod naslovom “Miljenko Puljić Čista dobit Napretka Future u 2017. iznosila je 1,4 milijuna kn, a za stipendije je izdvojeno samo 140.000 kn. Opet pitamo Topića: Gdje je novac?”, objavljen na portalu www.jutarnji.hr.

U dopisu odvjetnice Zvjezdane Znidarčić-Begović dalje stoji:

“Radi točnosti i istinitosti podataka koji se iznose u javnosti i radi sprječavanja stvaranja nejasnoća u javnom prostoru koje se pokušava povezati uz najstarije hrvatsko kulturno društvo, moraju se navesti slijedeći podaci o udruzi koju predstavlja g. Miljenko Puljić:

Navedena udruga pod nazivom HKD Napredak-Zagreb registrirana je u Republici Hrvatskoj 2007. g. u skladu s pravnim poretkom RH, kako to njezini predsjednici često ističu.

Aktom o odobrenju prava korištenja imena i znaka, a sukladno Statutu HKD Napredak i Pravilniku o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak, dobila je te 2007. g. odobrenje za korištenje imena i znaka pod kojim je osnovana od strane 30 fizičkih osoba i jedne pravne osobe – HKD Napredak sa sjedištem u Sarajevu.

Prihvaćanjem navedenog Pravilnika (čl. 24.) udruga HKD Napredak-Zagreb prihvatila je Središnju upravu Društva sa sjedištem u Sarajevu kao krovnu organizaciju u obitelji Napretka, te prihvatila i odredbu da će – u slučaju nepoštivanja Statuta HKD Napredak i navedenog Pravilnika – nositelj prava korištenja imena i znaka zabraniti daljnju upotrebu imena i znaka.

Prethodni predsjednik navedene udruge, kao i članovi upravnog odbora udruge, trajno i uporno su iskazivali stav da prema Središnjoj upravi HKD Napredak nemaju ‘subordinirajući’ odnos i da su odluke Središnje uprave HKD Napredak bez pravnog učinka i bespredmetne za njih, što je u suprotnosti s prihvaćenim odredbama Pravilnika i Akta o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova, kao i odredbama Statuta, kao temeljnog akta jedinstvenog HKD Napredak.

U skladu sa svojim ovlaštenjima iz Statuta, kao i Akta o odobrenju prava korištenja zaštićenog žiga, Središnja uprava HKD Napredak, kao i Glavna skupština HKD Napredak svojim su odlukama iz 2017. g. zabranili udruzi HKD Napredak-Zagreb, registriranoj u RH, da se koristi zaštićenim nazivom i znakom, koju odluku navedena udruga u RH ne poštuje, te bez ovlaštenja u svom imenu ima zaštićeni verbalni znak u kombinaciji riječi: ‘Hrvatsko kulturno društvo Napredak’.

Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora u tijeku 2018. g. od strane nadležnog Gradskog ureda za upravu nije dostavljena suglasnost međunarodne organizacije za korištenje naziva iste.

HKD Napredak sa sjedištem u Sarajevu, u Republici Hrvatskoj je upisan u Registar stranih udruga i stoga – po zakonima RH – udruga koju predstavlja g. Miljenko Puljić ima zakonsku obvezu dostaviti nadležnom tijelu ‘ovjerenu suglasnost međunarodne organizacije ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste’. Tu zakonsku obvezu g. Miljenko Puljić nije ispunio u tijeku inspekcijskog nadzora po zahtjevu Gradskog ureda, ali i nadalje pod tim imenom iznosi u javnosti netočnosti o radu i djelovanju Središnje Uprave HKD Napredak, kao i predsjednika HKD Napredak prof. dr. Franje Topića. Štoviše, koristeći se tim imenom u javnosti i u svim javnim istupima želi stvoriti privid o pripadnosti jedinstvenom HKD Napretku.

Javnost mora biti upoznata da je Hrvatsko kulturno društvo Napredak sa sjedištem u Sarajevu jedinstveno društvo koje čine podružnice, udruge i povjerenstva sa Središnjom upravom i sjedištem u Sarajevu, a čije unutarnje ustrojstvo je regulirano Pravilnicima, Sporazumima i Statutom jedinstvenog HKD NApredak, kojih su se sve Napretkove podružnice pod nazivom HKD Napredak dužne pridržavati.

Iz svih očitovanja i postupaka udruge koju predstavlja g. Miljenko Puljić, te ponovno iz sada danog intervjua objavljenog 6. siječnja 2019. g. i javnosti je vidljivo da ta udruga ne pripada jedinstvenom HDK Napredak iz Sarajeva, jer je njeno negiranje odluka Središnje uprave i Glavne skupštine društva, kao i nepoštivanje i neprihvaćanje Statuta dovelo do gubitka prava korištenja imena i loga HKD Napredak, te je time samovoljno istupila iz jedinstvenog društva HKD Napredak.

Udruga kojoj je na čelu g. Miljenko Puljić nije ‘zagrebački ogranak udruge HKD Napredak’ kako se to navodi u objavljenom članku. Svoju aktivnost u Republici Hrvatskoj HKD Napredak provodi kao strana pravna udruga putem svojih podružnica na području cijele Republike Hrvatske, a u Gradu Zagrebu putem svoje Glavne podružnice, kao i putem Napretkovog kulturnog centra. Svojim nekretninama HKD Napredak upravlja putem svoje tvrtke Napredak Futura d.o.o. još od 2007. g.

Udruga, kojoj je sada na čelu g. Miljenko Puljić, se kontinuiranim postupanjem njezina vodstva i upravnog odbora odvojila od Središnjice jedinstvenog Napretka, koji jedino kao jedinstveni Napredak može realizirati u potpunosti svoje temeljno poslanje zacrtano kod osnivanja 1902. g.

Razjedinjavanje Napretkove obitelji od strane čelnih osoba udruge HKD Napredak-Zagreb dovelo je do jednoglasne odluke, kako Središnje uprave, tako i Skupštine cijelog HKD Napredak, da se udruzi na čijem je čelu g. Miljenko Puljić, zabrani upotreba imena i znaka HKD Napredak i njezinom vodstvu prepusti izbor naziva pod kojim će nastaviti obavljati svoje aktivnosti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, izvan jedinstvenog Napretka.

G. Miljenko Puljić analizira i komentira aktivnosti strane udruge registrirane u Republici Hrvatskoj s kojom nema nikakve poveznice, a čije ime i logo bez suglasnosti koristi njegova udruga.

Zaključak je jasan:

Nije sporno čija je imovina koju u svom intervjuu navodi g. Puljić.

Nije sporno tko upravlja tom imovinom.

Nije sporno kome se podnose financijska izvješća o prihodima od te imovine.

Nije sporno da se s tom imovinom posluje u skladu sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske i temeljem odredbi Statuta HKD Napredak.

Nije sporno, da je potpuno zakonito, transparentno i nadasve moralno postupanje Središnje uprave HKD Napredak i njezina predsjednika prof. Franje Topića.

Nije sporno da je dobro upravljanje Napretkom i to ne samo imovinom u Zagrebu, već i cjelokupni rad, potvrdila Glavna skupština cijelog Napretka 10. studenog prošle 2018. g., kao i da su jednoglasno prihvaćena sva radna i financijska izvješća.

Iz navedenih podataka u ovom odgovoru vidljiva je društvena uloga HKD Napredak iz Sarajeva, kao i svih aktivnosti koje navedeno Društvo već više od stoljeća poduzima, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Hrvatskoj i u svim drugim državama u kojima djeluje, radi čega je ovaj odgovor potreban i opravdan u cijelosti.”