OBJAVLJEN JAVNI POZIV: Zagrebačka županija osigurala 3.258.000 kuna za programe u kulturi

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi. Prijedlozi programa primaju se do 3. travnja 2017. godine., a za tu namjenu Proračunom je osigurano 3.258.000 kuna.

Sredstva će se, kako je priopćeno, dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te za manifestacije u kulturi.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prijave s odgovarajućim prilozima je potrebno poslati najkasnije do 3. travnja 2017. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2017.“

Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji se zajedno s Uputama za prijavitelje nalaze na ovom linku ili putem web obrasca. Više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-417.