Novost iz HZZO-a: Dopunsko 70 kuna za sve

dopunsko-hzzoUpravno vijeće HZZO-a odlučilo je da se cijena police dopunskog osiguranja mijenja i iznosi 70 kuna mjesečno za sve kategorije, odnosno 840 kuna godišnje.

Nova cijena police bit će u primjeni nakon objave u Narodnim novinama i svih završenih tehničkih priprema.

Dopunsko zdravstveno osiguranje u potpunosti pokriva participacije u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje inače osiguranik mora sam doplatiti prilikom korištenja primarne zdravstvene zaštite, bolničkog i ambulantnog liječenja, specijalističkih pregleda, dijagnostike i laboratorijskih usluga.