NOVE MJERE PROTIV KORONE: Od ponedjeljka brzi testovi na 12 lokacija u Zagrebu

Foto: Zagreb.hr

Na konferenciji za novinare održanoj danas u Gradskoj upravi, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, predstavio je nove aktivnosti Grada Zagreba usmjerene na suzbijanje širenja Covid-19

“Od ponedjeljka se samo s osobnom iskaznicom građani mogu testirati na 12 lokacija u gradu”, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na konferenciji za novinare.

Narudžbe građana primaju se putem online platforme kojoj se pristupa preko poveznice http://brzitest.com.hr. Građane na testiranje može naručiti i liječnik izdvojene COVID-19 ordinacije.

Na službenim stranicama Grada Zagreba objavljen je popis svih aktivnosti koje će se provoditi:

Riječ je o sljedećim aktivnostima:

1. Ključnu ulogu trebaju preuzeti liječnici obiteljske medicine u komunikaciji sa moguće zaraženima i pomoći im u realizaciji testiranja, pregleda i kompletne medicinske njege, započevši od COVID ambulante u domu zdravlja pa do tercijarne ustanove ako za to ima potrebe. U tim treba uključiti dodatno medicinsko i administrativno osoblje kako bi se liječnici usredotočili na skrb o pacijentu.

2. HMP grada Zagreba preuzet će bolesnike koji su pozitivni i ovisno o stručnim smjernicama ih uputiti dalje. Daljnja je obrada i liječenje u ustanovi u okviru koje je formiran COVID odjel.

3. Svi kronični bolesnici koji su na dijalizi, koji imaju planirane zahvate ili imaju dogovoreni sanitet (prijevoz) trebaju se prevoziti na vrijeme i bez kašnjenja na dogovorene pretrage.

4. Gradske bolnice koje imaju pulmologiju kao odjel (KB Sveti Duh, Specijalna bolnica za plućne bolesti i Dječja bolnica Srebrnjak) otvorit će svoje COVID odjele na kojim će zbrinjavati bolesnike.

5. Zagrebačke poliklinike, osobito poliklinike za bolesti dišnog sustava, nadzirat će i savjetovati domske COVID ambulante i aktivno utjecati na brzo rješavanje ovog problema.

6. Klinika za psihijatriju Vrapče i Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan” odredit će broj kreveta za njihove pozitivne bolesnike koji će se liječiti u njihovoj ustanovi gdje će se liječiti sve dok postoji tehnička, stručna i medicinska pomoć za bolesnika, a nakon toga će se premjestiti u jedan od respiratornih COVID odjela ovisno o kliničkom stanju bolesnika.

7. Sadašnje stanje broja novooboljelih, posebno povećanje broja teških oblika bolesti, sve više onih za bolničko liječenje kao i bolesnika na respiratorima ukazuje na potrebu sistematskog testiranja osobito ugroženih skupina građana. Danas kad imamo testove za brzu analizu na COVID antigen čiji se nalaz dobiva u roku od 15 minuta kod pozitivnih osoba, a kojima se može provesti testiranje velikog broja građana odlučili smo, u suradnji sa stručnjacima, provesti testiranje građana u gradu Zagrebu, koje će se organizirati u gradskim četvrtima na za to pripremljenim mjestima prema pripremljenoj obavijesti za građane.

8. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Dom zdravlja Centar – Dom zdravlja istok i Dom zdravlja Zapad u koordinaciji s Gradskim uredom za zdravstvo provest će organizaciju i testiranje građana u Zagrebu u što kraćem vremenu. Grad Zagreb će brzim postupkom ići u realizaciju tog projekta u nekoliko faza.

• testiranje kroničnih bolesnika, starijih ljudi i slabo pokretnih u njihovim domovima
• testiranje svih korisnika gradskih i privatnih domova za starije
• testiranje zdravstvenog osoblja i djelatnika u stacionarnim ustanovama brzim testovima
• testiranje ostalog pučanstva na 12 novih lokacija u gradu.

9. U izradi je popis nužne opreme koja nedostaje za organizaciju novih COVID centara u sklopu ustanova.

10. Razmatramo mogućnost da jedan ili dva doma za starije, koji imaju mogućnost primjene jednostavnijih metoda liječenja, prenamijenimo u domove za COVID pozitivne korisnike te da što više terapijskih postupaka u granicama propisanim zakonom obavljaju stacionari u domu.

Jedan od ciljeva ovog programa je i da novootkrivene pozitivne osobe obavijeste sve s kojima su u posljednje vrijeme bili u kontaktu o svom pozitivnom nalazu, i o potrebi da se i oni na vrijeme testiraju. Time se prekida put širenja zaraze.

Primjena brzog antigenskog testa će smanjiti potrebu PCR testiranja (kod kojeg se nalaz dobiva u roku od 24 do 48 sati) samo na one osobe koje imaju negativan antigen test a pozitivne simptome infekcije.

Podsjetimo, Europska komisija je u srijedu donijela preporuku da se počne s uporabom brzih antigenskih testova za otkrivanje infekcije koronavirusom, te da se koriste prvenstveno kod osoba koje pokazuju simptome.

Uz gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, na konferenciji su sudjelovali: potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Ana Stavljenić Rukavina, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč i zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Sandra Šikić.