Nezapamćeno nevrijemena poharalo pet županija, stradali objekti, usjevi, vozila… Štete su goleme!

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite

Jako nevrijeme praćeno vjetrom, kišom i tučom zahvatilo je 25. svibnja u popodnevnim i večernjim satima dijelove Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

Varaždinska županija
Olujno nevrijeme i tuča pogodili su oko 17:00 sati više gradova i općina Varaždinske županije i to grad Varaždin, općine Veliki i Mali Bukovec, Petrijanec, Vinica, Donja Voća, Sveti Đurđ. Tuča je bila veličine lješnjaka do veličine jajeta. Zabilježena je znatna šteta na objektima i vozilima, a posebice na plastenicima i poljoprivrednim kulturama i drugoj imovini koju tek treba utvrditi.

U tijeku su procjene štete na terenu na kućama kako bi se što prije sanirala krovišta, prozori i slično, dok će šteta na usjevima, voćnjacima, vozilima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima biti procjenjivana tijekom nekoliko narednih dana.

Županijski centar 112 zaprimio je dojavu da su bez električne energije bili građani na području Vinice, Vinica Bregu, Cestici, Gornjoj Voći i okolnih naselja kao posljedice nevremena. Zabilježeno je također nekoliko dojava o padu grana na prometnice u mjestima zahvaćenim nevremenom.

Krapinsko-zagorska županija
Od 16:50 sati Hum na Sutli i okolicu zahvatila je jača tuča i kiša s olujnim vjetrom koji je oštetio osobne automobile, krovove obiteljskih kuća i gospodarskih objekata.

Županijski centar 112 Krapina zaprimio je desetak poziva vezanih za pomoć kod pokrivanja obiteljskih kuća i dva poziva vezana za očevid zbog oštećenja osobnih automobila.

Načelnik Stožera civilne zaštite Hum na Sutli i dežurni djelatnik Vatrogasnog operativnog centra ZJVP Zabok obišli su 32 objekta na ugroženom području. U intervencijama su sudjelovali Vatrogasna zajednica Hum na Sutli s dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnom vatrogasnom postrojbom Krapina. Ukupno je bilo 50 vatrogasaca i 17 vozila. Najviše su oštećeni objekti prekriveni salonit pločama i starim crijepom.

Međimurska županija
Jučer oko 17:00 sati Međimursku županiju zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno tučom koja je mjestimice bila veličine oraha.

Tuča je padala u više gradova i općina; Mursko Središće, Prelog, Mala Subotica, Orehovica, Sveti Martin na Muri, Sveta Marija, Donja Dubrava. Nema dojava o značajnijim štetama na objektima i vozilima, dok će se šteta na usjevima naknadno utvrđivati. Zabilježena su i dva srušena stabla na prometnice u Podturnu i Svetoj Mariji.

Sisačko-moslavačka županija
Olujno nevrijeme zahvatilo je jučer, od 18:48 sati do 19:45 sati sisačka gradska naselja Greda, Sela i Odra Sisačka. Na jednoj kući je nastao požar krova, na tri kuće je oštećeno krovište, na pet gospodarskih objekata odneseni limovi ili uništen crijep te je iščupano nekoliko stabala.

Na teren su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sisak te Dobrovoljno vatrogasno društvo Sela, Greda i Odra Sisačka. Vatrogasci su većinu štete sanirali te će se nastaviti sa sanacijama na objektima.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Oko 19 sati područje Bjelovarsko-bilogorske županije zahvatilo je nevrijeme praćeno vjetrom i kišom.

Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je četiri dojave o posljedicama nevremena. Uslijed pada stabla u naselju Gornje Plavnice, stablo je oštetilo električne vodove. Na županijsku cestu naselju Suhaja, naneseno je mulja koji su sanirali vatrogasci i „Ceste“ Bjelovar. Zaprimljena je informacija od Elektre Križ o poremećaju u opskrbi električnom energijom na području općine Đulovac i grada Daruvara, ukupno 785 korisnika mreže. Kvar je otklonjen do 23:30 sati.