Milanović odlikovao zaslužne umjetnike, znanstvenike, gospodarstvenike, sportaše i udruge

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je uručio odlikovanja zaslužnim umjetnicima, znanstvenicima, gospodarstvenicima, udrugama, sportašima, sportskim izbornicima i trenerima, objavio je Ured predsjednika.

“Danas je ovdje tridesetak ljudi i udruga, koji su odlikovani zbog toga što su ostvarili rezultate koji su mjerljivi. Po tome se razlikuju od svih onih koji rade, koji predano daju sebe da bi postigli nekakav cilj u zajednici ljudi koju nazivamo društvo”, rekao je Milanović na svečanosti u Uredu predsjednika Republike.

“Svaki posao, svaka ljudska aktivnost, ako je humana i zakonita, ima svoj smisao, svoje poslanje i cilj”, dodao je predsjednik Milanović te čestitajući odlikovanima na postignućima rekao da su mnogi među njima još uvijek dovoljno mladi, aktivni i puni ambiciji za nova dostignuća. “Ono što danas nagrađujemo može nastati samo iz ambicije, osobne ljudske ambicije, od koje na kraju krajeva i sve počinje”, zaključio je Predsjednik.

Za osobite zasluge u području znanosti, istraživanja, međunarodnih odnosa te izniman doprinos ugledu Republike Hrvatske i njezinom međunarodnom položaju u svijetu Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom odlikovan je akademik Ivo Šlaus.

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, odlikovani su: Mihael Ferić i Martin Vuković za osobite zasluge i izniman doprinos na području kulturne baštine kroz očuvanje i popularizaciju hrvatske tamburaške glazbe te afirmaciju tradicijskog i suvremenog tamburaškog stvaralaštva; Vladimir Kuraja za osobite zasluge i izniman doprinos u stvaranju i očuvanju hrvatske folklorne kulturne baštine u zemlji i inozemstvu; Slavka Pavić za osobite zasluge u kulturi dugogodišnjim stvaralaštvom amaterske i umjetničke fotografije te izniman doprinos promociji hrvatske fotografije u zemlji i inozemstvu; Vesna Leiner za izniman doprinos na području muzejske edukacije, pedagoških aktivnosti, očuvanja i promocije hrvatske kulturne baštine u zemlji i inozemstvu, te osobite zasluge u kulturnom stvaralaštvu i prilagodbi pristupa muzejskim prostorima osobama s invaliditetom; Alfred Krupa za osobite zasluge na području kulture te izniman doprinos promociji hrvatske likovne umjetnosti u zemlji i inozemstvu i Nicolas Raljević za iznimna dostignuća u promociji hrvatske dramske umjetnosti i književnosti u Francuskoj Republici.

Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, za izniman doprinos hrvatskom gospodarstvu i promociji hrvatskoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj i svijetu, odlikovan je Ivan Klapan.

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, za izniman sportski uspjeh i osvajanje medalja na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2020., te promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikovani su Matea Jelić i Marin Čilić.

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske odlikovani su: prof. dr. sc. Željko Poljak za izniman doprinos u zdravstvu te osobite zasluge u razvoju i promicanju zdravstveno-edukacijske publicistike i izv. prof. dr. sc. Siniša Maslovara za izniman doprinos u zdravstvu te osobite zasluge u razvoju i promicanju hrvatske otoneurologije i vestibularne rehabilitacije u zemlji i inozemstvu.

Redom hrvatskog pletera odlikovani su: akademkinja Ljerka Ostojić za izniman doprinos i osobite zasluge u zdravstvu na znanstvenom području anatomije i fizikalne medicine; prof. dr. sc. Robert Matijašić za izniman doprinos i osobite zasluge ostvarene znanstveno-istraživačkim radom na područjima arheologije, stare povijesti i latinske epigrafije hrvatskoga prostora u antici; vlč. dr. Anton Kolić za izniman doprinos u promicanju moralnih i društvenih vrednota dugogodišnjim pastoralnim i socijalnim radom u Gradišću, Republika Austrija, te pružanju nesebične pomoći prognanicima i potrebitima; Dejan Buvač za izniman doprinos u kulturno-umjetničkom amaterizmu i očuvanju kulturnog nasljeđa Međimurja; Ana Lešina za izniman doprinos i osobite zasluge u volonterskom i humanitarnom djelovanju pružanjem nesebične pomoći i podrške osobama s invaliditetom; Branko Lulić za osobite zasluge u zdravstvu na području dijabetologije, te višegodišnje iznimno uspješno vođenje i unapređenje Splitskog dijabetičkog društva; Veljko Laura za izniman doprinos sportskim uspjesima hrvatskih sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2020., te promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu i Roland Robert Varga za izniman doprinos sportskim uspjesima hrvatskih sportaša na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2020., te na promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu.

Povelja Republike Hrvatske, za izniman doprinos sportskim uspjesima hrvatskih sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2020., te promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, dodijeljena je Toniju Tomasu.

Povelje Republike Hrvatske dodijeljene su: tvrtki “Končar-Elektroindustriji d.d.” za izniman i dugogodišnji doprinos hrvatskome gospodarstvu i njegovoj promociji u zemlji i u svijetu, u povodu 100. Obljetnice; hrvatskom ogranku Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – HRO CIGRÉ za izniman doprinos hrvatskom gospodarstvu i promociji hrvatskog gospodarstva u energetskoj djelatnosti, te razvoju energetskog sektora kao bitnog segmenta hrvatskog gospodarstva; Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj za doprinos razvitku i promicanju međunarodnog položaja Republike Hrvatske djelovanjem na znanstvenom, kulturnom i gospodarskom području, u prigodi 100. obljetnice osnutka; Splitskom skautskom zboru za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju odgojno-obrazovnog rada s djecom i mladeži te humanitarnih aktivnosti, u povodu 100 godina djelovanja; diskografskoj kući “Croatia Records d.d.” za osobiti doprinos u promicanju glazbene industrije u Republici Hrvatskoj, u prigodi 75. obljetnice osnutka; Hrvatskom radiju Valpovštini za izniman doprinos u izvještavanju građana s područja Valpovštine tijekom Domovinskog rata, u prigodi 60. obljetnice osnutka; Kulturno-umjetničkom društvu “Tamburica” Staro Petrovo Selo za osobiti doprinos očuvanju običaja, tradicije i kulturne baštine, te razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma, u prigodi 50. obljetnice djelovanja i Hrvatskom liječničkom glazbenom društvu Hrvatskog liječničkog zbora za osobiti doprinos promicanju hrvatske glazbene kulture među liječnicima i šire, brojnim gostovanjima u zemlji i inozemstvu.

Na dodijeljenim odlikovanjima predsjedniku Milanoviću zahvalio je gospodin Nicolas Raljević koji je u svojem obraćanju kazao da su odlikovani za rad kojim su pomogli učiniti Hrvatsku poznatijom u svijetu. “Ovim putem vam se od srcem zahvaljujemo. Ovo priznanje koje nam dodjeljujete nedvojbeno će promicati našu ambiciju da učinimo još više i bolje za veličanje Hrvatske u svijetu. Moći ćemo dokazati da smo dostojni časti koju ste nam ukazali”, kazao je gospodin Nicolas Raljević u ime odlikovanih.

Foto: Ana Marija Katić, Dario Andrišek / Ured predsjednika