Kreće projekt koji će Zagreb zaštititi od bujičnih poplava, vrijedan je čak 21,8 milijuna eura

Foto: MUP

Grad Zagreb i društvo Vodoopskrba i odvodnja (ViO) sklopili su sporazum kojim se poslovi gradnje, upravljanja i održavanja građevina urbane oborinske odvodnje na području Grada Zagreba prenose na ViO kao javnog isporučitelja vodnih usluga.

Radi se o programu vrijednom 21,8 milijuna eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

“Cilj ove investicije u urbanu oborinsku odvodnju je izbjegavanje urbanih poplava”, rekao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, pojašnjavajući razloge za donošenje ovakvog programa.

“Većina zagrebačkog sustava odvodnje projektirana je i izgrađena kao mješoviti sustav, što znači da se istim kanalima odvode fekalne i oborinske vode. Među posljedicama klimatskih promjena, po svom utjecaju na urbana područja posebno se ističu sve češće vrlo obilne kiše, koje premašuju projektirane kapacitete sustava i uzrokuju plavljenje onečišćenim oborinskim vodama”, dodao je.

Programom upravljanja djelatnostima oborinske odvodnje 2024.-2027. razrađene su aktivnosti kao što je rješavanje urbane oborinske odvodnje podvožnjaka Škorpikova radi sprječavanja plavljenja.