KREĆE OBNOVA KINA TUŠKANAC: Zgrada je oštećena u potresima, potom i u srpanjskoj oluji

Kino Tuškanac
Foto: ZG express

Grad Zagreb i gradska tvrtka zadužena za upravljanje objektima (GSKG) pokreću projekt obnove zgrade u kojem je smješteno Kino Tuškanac, koje vodi Hrvatski filmski savez.

Zgrada je oštećena u potresima te je dodatno stradala u srpanjskoj oluji zbog čega je nužna temeljita obnova.

Projekt obnove prijavljen je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a zbog ubrzanja postupka obnove nedavno je promijenjen model iz organizirane obnove u samoobnovu, što nam omogućuje brže pokretanje projekta. Do sada su naručeni pojedini elaborati i troškovnici, priprema se nabava projektne dokumentacije, nakon čega će uslijediti radovi.

Filmski programi koji su se trebali održati u Kinu Tuškanac održat će se u drugim dvoranama, a Grad Zagreb će za to osigurati dodatna sredstva.

Hrvatski filmski savez organizirao je program “Tuškanac u gostima”, koji će započeti u Centru za kulturu i informacije Maksimir.

Pored toga, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom koordinira organizaciju filmskih festivala i manifestacija u drugim prostorima čije je održavanje bilo predviđeno u kinu Tuškanac do kraja godine, što uključuje primjerice Zagreb Film Festival i Festival tolerancije.