KAKO UPRAVLJATI STRESOM? U hotelu Esplanade Zagreb predstavljena metoda Learning Makeover

Foto: Mirko Janković

Živimo u vremenu kada smo svi na neki način izloženi stresu. Užurban način života, poslovni ili privatni, stalna dostupnost te sve drugo što nas okružuje, vanjske ekonomske i gospodarske situacije utječu na naš život i upravo zato je važno posvetiti se mentalnom zdravlju/wellbeingu zaposlenika.

Na poslu provodimo većinu vremena i važno je da se dobro osjećamo. Upravo ova tema u hotelu Esplanade Zagreb okupila je mnogobrojne uzvanike kojima je predstavljen kreativan animirani online tečaj kojim se pokriva veći broj tema kao i alata kako upravljati stresom i na taj način ga smanjiti.

Stres je najčešći uzročnik brojnih poteškoća u organizacijama, od povećanja broja bolovanja i odlazaka iz organizacije do smanjenja motivacije, zadovoljstva i produktivnosti zaposlenika. Zato organizacije najčešće traže od stručnjaka osmišljavanje modela koji će dovesti do sustavnog smanjenja stresa zaposlenika. Pritom je važno da model bude koncipiran na način da osvještava zaposlenike o simptomima stresa i posljedicama do kojih dovode, ali i o tome da na stres mogu samostalno jako uspješno utjecati ako usvoje provjerene vještine i tehnike.

Program LearningMakeover nudi upravo to: buđenje znatiželje zaposlenika da saznaju više o stresu, jer su sva znanja koja su im potrebna predočena na vrlo jednostavan i zanimljiv način kroz kratke animirane filmove. Dodatno, program budi i motivaciju da se zaposlenici jave za treninge, radionice i psihološku podršku kako bi usvojili konkretne vještine i odmah ih krenuli aktivno primjenjivati u svakodnevnom životu i radu.

Program je predstavila autorica animiranog tečaja dr. sc. Milane Malešev koja ima dva desetljeća iskustva u području organizacijskog razvoja, kroz savjetovanje i kreiranje programa razvoja u korporativnom i javnom sektoru, a istaknula je kako je kvaliteta osvješćivanja viša kada obuka uključuje visoku razinu interakcije, diskusiju o samoj primjeni te vježbanje. Zabavan i praktičan vodič kroz strategije za upravljanje stresom na radnom mjestu, temeljen na primjerima iz svakodnevnog života.

Za postizanje najboljih rezultata učenja, preporučamo kombinaciju online tečaja i coachinga, koji u Zagrebu vodi team Ramiro, pod vodstvom magistrice psihologije i specijalistice organizacijske psihologije Tanje Purete, koja ističe da je upravljanje stresom temelj emocionalne inteligencije te kako su edukacija i stjecanje navedenih vještina za smanjenje stresa neophodni.

Dr. sc. Darja Maslić Seršič s FFZG predstavila je pregled najsuvremenijih domaćih i inozemnih istaživanja, stres i burn-out u organizacijama – što ih uzrokuje, kako se očituju i do kojih sve posljedica mogu dovesti. Zašto je mentalno zdravlje i wellbeing zaposlenika postao prioritet u organizacijama i kako ga sustavno unaprijediti, predstavila je Breda Ivanović, Human Capital Leader PwC Croatia.

Zašto baš animirani online tečaj? Upravo zato jer odgovara zauzetim ljudima koji su okruženi užurbanim tempom – kratke lekcije koje se lako uklapaju u dnevni raspored obaveza. Ukupno trajanje tečaja je 1 sat, a važna je i njegova dostupnost – ljudi se mogu vraćati i tečaju u cjelini, kao i pojedinačnim lekcijama kada za tim imaju potrebu.

Animiran online tečaj je kreativan i zanimljiv te time ne skreće pažnju na druge stvari i zabavan je za gledanje – animacija olakšava razumijevanje i pamćenje te skraćuje vrijeme potrebno za usvajanje sadržaja.

Ovako koncipiran tečaj idealan je za sve zaposlenike jer ne oduzima mnogo vremena, olakšava pamćenje i primjenu: konkretni primjeri, kvizovi te materijali za preuzimanje – istakNula je Olga Berezina koja je zadužena za marketing i predstavljanje ovog tečaja u Hrvatskoj.