Grad Zagreb se očitovao o za sutra zakazanoj deložaciji u Malešnici

malsesnica

Za petak, 30. siječnja 2015. godine, zakazana je još jedna deložacija u Zgarebu. O njoj se danas očitovao Grad zagreb službenim priopćenjem u kojem stoji:

“Zbog zanimanja javnosti i medija o deložaciji zakazanoj za 30.01.2015. u 10,00 sati, na adresi u Zagrebu, Ivane Brlić Mažuranić 76, 1. kat, površine 69,40 m2, želimo izvijestiti da se u ovom slučaju radi o deložaciji bespravne korisnice Škrlec Jadranke.
Predmetni stan je koristio Škrlec Dražen sa svojom obitelji temeljem ugovora o najmu stana za službene potrebe za vrijeme trajanja radnog odnosa u gradskoj upravi koji je prestao 20.01.1999. Po prestanku rada stan nije u mirnom postupku vraćen Gradu Zagrebu, već je pokrenut parnični postupak u kojem je pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ps-229/01 od 20.03.2004. naloženo iseljenje iz stana. Budući stan i dalje nije vraćen Gradu doneseno je rješenje o ovrsi, broj: Ovrs-480/10 na koje je Škrlec Dražen izjavio žalbu u kojoj je iznio da stan u Ivane Brlić Mažuranić 76 više ne koristi odnosno da je u istome ostala živjeti bivša supruga Škrlec Jadranka.
Gospođa Škrlec Jadranka je podnijela zahtjev za sklapanje ugovora o najmu predmetnog stana temljem članka 7.a Odluke o najmu stanova, no za isto nisu ispunjeni uvjeti iz članka 4. st. 1. al.2 Odluke obzirom da je imenovana imala u vlasništu kuću na adresi Ilica 344, k.o. Vrapče novo, k.č. 1978/2, koju je ugovorom o darivanju od 01.10.2007. darovala kćeri.
Deložacija zakazana za 11.11.2014. odgođena je na samom uredovanju od strane sudskog ovršitelja, te je Škrlec Jadranka izjavila da će u mirnom postupku predati stan Gradu Zagrebu.
Budući stan nije vraćen Gradu Zagrebu pristupiti će se deložaciji zakazanoj za 30.01.2015. u cilju zaštite imovine Grada Zagreba.”