Grad Zagreb i ove godine organizita ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja

Gradski ured za branitelje slijedom Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14) tradicionalno i ove godine provodi organizirano ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

ljetovanje_djeca_autobus

Objavljeno je to na službenoj web stranici grada Zagreba, gdje je navedeno i koju je dokumentaciju potrebno priložiti uz zahtjev za ljetovanje:

– izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje odlazi na ljetovanje (neovisno o starosti izvatka)
dokaz o prebivalištu u Gradu Zagrebu za roditelja podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice)
– dokaz o statusu hrvatskog branitelja
– preslika rješenja o dječjem doplatku (ostali podaci o visini primanja daju se izjavom)

Podnositelji zahtjeva koji su korisnici mjere pomoći u obiteljskim paketima nisu dužni prilagati cjelokupnu dokumentaciju, već svoje pravo ostvaruju uvidom u osobnu iskaznicu.

Zahtjevi za ljetovanje djece zaprimati će se od srijede, 24. lipnja 2015. na lokaciji Vodnikova 14, od 8-15.00 h, do popunjenosti kapaciteta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona: 01/6100-343