Grad uputio preporuke stanarima stambenih zgrada, naglasak je na pomoći starima i bolesnima

Grad uputio preporuke stanarima stambenih zgrada, naglasak je na pomoći starima i bolesnima
Foto: Pixabay & Grad Zagre

Zbog epidemije koronavirusa, Grad Zagreb objavio je preporuke stanarima stambenih zgrada. Gard poziva predstavnike stanara da u svojim zgradama organiziraju pomoć najugroženijim skupinama.

Ističe se da su najugroženiji stanovnici grada Zagreba osobe oslabljenog imuniteta, dijagnosticirani bolesnici i osobe starije od 65 godina, a preporuke su posebno “adresirane” na tri skupine stanara – predstavnike stanara, mlade te starije i bolesne.

Evo koje su preporuke upućene svakoj od tih skupina:

PREDSTAVNICI
Uvesti pomoć ugroženim stanarima
Odabrati najmlađe stanare za pomoć najugroženijima
Uspostaviti komunikacijski kanal između mladih i ugroženih
Nazvati najugroženije skupine lx dnevno i provjeriti jesu li dobro
Uvesti red prikupljanja otpada ispred stanova najugroženijiih

MLADI
Pomognite ugroženima prilikom nabavke namirnica, ljekova i drugih potrepština
Namirnice dostavite na prag stana bez fizičkog kontakta
Pomognite starijima u komunikaciji s institucijama, liječnicima i drugima (email, tel)
Budite odgovorni, izbjegavajte izravne kontakte i okupljanja kako ne bi ugrozili

STARIJI I BOLESNI
Ne izlazite iz domova lzbjegavajte izravan kontakt s ljudima
Nakon preuzimanja dostavljenih namirnica/lijekova i sl. prebrišite ih i operite ruke
Pomoću telefona i interneta (ako se služite) komunicirajte sa svojim predstavnikom stanara, mlađim susjedima i svima

U SLUČAJU SIMPTOMA KORONAVIRUSA

Simptomi: kašalj, grlobolja, curenje iz nosa, temperatura, glavobolja, otežano disanje, drhtavica

• Ako niste bili u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena COVID-19 ili u kontaktu sa zaraženim osobama unazad 14 dana ne trebate se javijati liječnicima-epidemiolozima, nazovite svog liječnika obiteljske medicine
• Ako ste unazad 14 dana boravili u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena COVID-19, a ne kašljete, namate povišenu temperaturu ili druge znakove prehlade, morate se javiti nadležnom liječniku-epidemiologu preko županijskih centara 112
• Ako ste unazad 14 dana boravili u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena COVID-19, a kašljete i imate povišenu temperaturu i druge znakove prehlade, imate obvezu javiti se telefonom svom nadležnom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa ili se najavite telefonom u jednu od izdvojenih 24-satnih ordinacija (bez pratnje!)

Dom zdravija Zagreb – Centar:
Avenija Večeslava Holjevca 22, tel. 01 6598 464
Laginjina 16, tel. 01 4604199

Dom zdravija Zagreb – Istok:
Griža nska 4, tel. 01 2960 418
Hirčeva 1, tel. 01 2720 630

Dom zdravija Zagreb – Zapad:
Prilaz baruna Filipovića 11, tel. 091 3876 591
Park stara Trešnjevka 3, tel. 091 3876 000