Grad objavio novi natječaj: Evo tko sve ima pravo na najam gradskog stana…

Grad Zagreb objavio je novi natječaj za davanje gradskih stanova u najam. Natječaj je 10. studenog 2014. objavljen u dnevnim novinama, a dostupan je i na službenoj web stranici Grada Zagreba.

sopnica-jelkovec-2

Pravo na dodjelu stana u najam imaju osobe koje prije podnošenja zahtjeva na natječaj prebivaju na području Grada Zagreba, neprekidno, najmanje deset godina, a nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način.

Osobom koja nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugi način smatra se:

– građanin Grada Zagreba koji na području Grada Zagreba, odnosno na području Republike Hrvatske, nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, kao niti članovi njegova obiteljskog domaćinstva;

– građanin koji kao zaštićeni najmoprimac ne koristi odgovarajući stan;

– građanin koji kao zaštićeni najmoprimac stanuje u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju radi derutnosti i ugrožene stabilnosti;

– građanin čija ukupna prosječna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva ne prelaze 50% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini (prosječno mjesečno isplaćena plaća u gospodarstvu Grada Zagreba u 2013. iznosi 6.484,00 kuna).

Tekst natječaja možete preuzeti na ovom linku.

Obrazac Zahtjev za davanje gradskih stanova u najam preuzmite ovdje.

Izvadak iz Odluke o najmu stanova preuzmite ovdje.