Evo kako je incident u Strojarskoj tehničkoj školi prokomentirala Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Foto: Screenshot

Hrvatska komora socijalnih pedagoga u objavljenom priopćenju izrazila je duboku zabrinutost vezanu uz okolnosti događaja u Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića u Zagrebu.

U priopćenju stoji:

“Ako su medijski natpisi utemeljeni na istini, nameću se brojna pitanja: Te li ovo vrhunac ružne priče koja traje? Kako se može događati da grupa učenika sustavno vrijeđa i provocira nastavnika? Tko je s tim učenicima preventivno i korekcijski radio da se to ne ponavlja? Jesu li ti učenici dobili stručnu pomoć na koju imaju pravo, a kako bi prestali s neprihvatljivim ponašanjima? Tko je odgovoran za sigurnost nastavnika, a koja je u ovom slučaju bila ugrožena? Tko brine o tome ima li svaki stručnjak u školi potrebne (ne samo profesionalne) kompetencije za rad s izazovnim učenicima? Pripremamo li sustavne odgovore na specifične zahtjeve pojedinih škola?
Naime, nažalost, znamo da u strukovnim školama imamo znatno veći udio mladih s izraženim problemima u ponašanju. Jesmo li spremni to prihvatiti kao činjenicu i strpljivo čekati da ti mladi navedene škole završe i odu, ako ranije ne odustanu ili ih izrečenim pedagoškim mjerama udaljimo? Ili smo ipak pozvani dati pravovremeni sustavan odgovor? Nije li nužno strukovnim školama osigurati socijalne pedagoge, stručnjake koji se bave prevencijom i tretmanom problema u ponašanju, oblikujući pedagoški odgovor na socijalne (društvene) probleme? Ima li nastavnik pravo na zaštitu dostojanstva ili smatramo da javnost ima pravo na informacije o njegovoj osobnoj tragediji?

Briga o dobrobiti djeteta počinje od prvog dana života (pa i ranije), podrškom obitelji, brigom o nepovoljnim događajima koji utječu na obitelj i dijete, snažnim fokusom sustava odgoja i obrazovanja na odgoj, na razvoj otpornosti djece, njihovo osnaživanje i ulaganje u njihove kompetencije, prije svega one socijalno-emocionalne, životne vještine.  

Ono što nam danas nedostaje jest taj snažan fokus na dobrobit djece. On se mora ogledati kroz konkretne, sveobuhvatne i koherentne politike koje se tiču djece i obitelji, znanstveno utemeljene programe i intervencije koje proizlaze iz tih politika, kontinuirano ulaganje u sustave koji se bave djecom i obitelji, te ulaganje u stručnjake koji su kompetentni dati profesionalni odgovor. Samo takvim, sveobuhvatnim pristupom i jedinstvenim djelovanjem svih ključnih dionika možemo osigurati pogodne uvjete za rast i razvoj djece.

Hrvatska komora socijalnih pedagoga apelira na sve ključne dionike u događaju da imaju na umu dobrobit svih aktera, učenika, njihovih obitelji, ali i samog nastavnika. Razumljiv je interes javnosti za navedeni događaj ali pozivamo javnost da tijekom iznošenja osobnih osjećaja, stavova i promišljanja ili bilo kakvih drugih informacija o ovom i sličnim događajima brinu o dostojanstvu i privatnosti svake osobe, naročito djece, koriste uključiv govor, nude konstruktivne prijedloge i rješenja te poštuju privatnost svih aktera.”