BANDIĆ NAJAVIO: Iduće godine kreće gradnja Osnovne škole Čulinec – Trnava

Završeni radovi na I. etapi produženja Resničkog puta
Završeni su radovi na I. etapi produženja Resničkog puta | Foto: Zagreb.hr

Gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, prisustvovao je jutros obilježavanju završetka radova na I. etapi produženja prometnice Resnički put koji će zajedno s II. etapom u konačnici spojiti Čulinečku ulicu i Ulicu Trnava.

“Paralelno s ovim radovima rješavamo imovinsko-pravne poslove i natječajnu dokumentaciju kako bi iduće godine konačno mogli krenuti s izgradnjom Osnovne škole Čulinec – Trnava”, najavio je gradonačelnik Bandić.

Osnovne škole Čulinec – Trnava
Foto: Zagreb.hr

Predsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava Milan Draženović dodao kako je ova prometnica preduvjet za lokacijsku dozvolu za gradnju škole koja se planira već zadnjih 55 godina.

“Izgradnja škole s južne strane bi trebala biti najveća investicija nakon Drugog svjetskog rata na području Donje Dubrave”, dodao je Draženović

Duljina zahvata prometnice je cca 220 metara, a javnog kanala ukupno cca 280 metara. U trupu prometnice izgrađene su instalacije vodoopskrbe, javne odvodnje, instalacije DTK kao i javna rasvjeta. Također je izgrađena nova instalacija plinoopskrbe. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna kn bez PDV-a.