Zagrebačka županija osigurala je 1,3 milijuna kuna za 9 specijalizacija u zdravstvu

Zagrebačka županija osigurala je 1,3 milijuna kuna za 9 specijalizacija u zdravstvu
Foto: Pixabay

Zagrebačka županija osigurala je 1.350.000 kn Domu zdravlja Zagrebačke županije za financiranje 9 specijalizacija i to tri iz pedijatrije, tri iz ginekologije, dvije iz radiologije i jednu iz fizikalne medicine.

Sredstva će se koristiti za troškove plaća i ostalih naknada doktora medicine za vrijeme specijalističkog usavršavanja.

Ovo je jedna u nizu mjera koju Zagrebačka županija provoditi kako bi osigurala kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svom području.

Inače, Zagrebačka županija u ovoj je godini osigurala je 2,6 milijuna kn s ciljem zadržavanja liječnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija. Uz već spomenute specijalizacije, planira se i subvencija kamata na stambene kredite, subvencija troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja i subvencije za popunjavanje deficitarna mjesta u mreži javne zdravstvene službe.