Zagreb podiže paušal s 40 na 200 eura po krevetu! Udar na iznajmljivače ili ispravljanje nepravdi?

Foto: Screenshot Facebook / Grad Zagreb

Zagrebačka gradska vlast poslala je u javno savjetovanje odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu kojom se predlaže da se paušalni porez poveća na maksimalni iznos.

Promjenu paušala za turistički najam stanova u utorak je na konferenciji za novinare najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

“Ne može biti normalna situacija da se plaća deset puta manje poreza ako iznajmljujete turistima nego ako iznajmljujete stanovnicima Zagreba”, rekao je Tomašević.

Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 30 dana, a savjetovanje je otvoreno do 23. rujna. 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Zakonom o porezu na dohodak propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom može propisati visinu paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, a koje ne mogu biti manje od 19,91 eura niti veće od 199,08 eura. Zakonom je također propisano kako je jedinica lokalne samouprave dužna odluku svog predstavničkog tijela dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od 8 dana od dana donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave. Rok za izmjenu odluke je do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja iduće godine, stoji u obrazloženju objavljenom na službenoj stranici Grada Zagreba.

“Izmjena iznosa paušalnog poreza predlaže se zbog pravednijeg oporezivanja dohotka od kratkoročnog najma turistima u odnosu na oporezivanje dohotka od dugoročnog najma imovine, a u cilju poticanja najmodavaca da se češće odluče na dugoročni najam stanovnicima Zagreba. Potražnja za dugoročnim najmom nekretnina na području Grada Zagreba je u kontinuiranom porastu”, ističe se u objavi.

Na ovu temu se, objavom na Facebooku, oglasila se politička platforma Zagreb je naš, iz koje dolazi gradonačelnik Tomislav Tomašević.

“Trenutni iznos poreza za dnevni najam iznosi 40 eura po krevetu, dok porez na dugoročni najam iznosi oko 10 posto najamnine. Za dugoročni najam stana po cijeni od 400 eura najmodavac će platiti pet puta više poreza nego za dnevni najam stana s dva ležaja. Grad Zagreb ovom odlukom želi potaknuti vraćanje stanova u sustav dugoročnog najma čime se ostvaruje preduvjet da stanovanje građanima postane priuštivije”, stoji u objavi.

Zagreb je naš ističe da je to samo jedan u nizu poteza ka priuštivom stanovanju te podsjeća na druge mjere koje su donesene:
– Čim smo došli na vlast ukinuli smo praksu, a potom i mogućnost prodaje gradske imovine.
– Omogućili smo ustanovama i udrugama da na transparentan način dobiju stanove za pružanje usluga organiziranog smještaja beskućnika, mladih iz alternativne skrbi, žrtava nasilja i drugih ugroženih skupina.
– Donosimo odluku o najmu stanova koja na vrh liste prioriteta stavlja osobe u najtežim socijalnim i zdravstvenim prilikama, a zaključkom o cijeni najamnina motiviramo one kojima su primanja narasla da prepuste stan potrebitijima.
– Napokon će biti moguća prijava cimera na natječaje za dodjelu stanova.
– Cilj Grada je proširivati stambeni fond – što kupnjom što gradnjom novih stambenih jedinica. U pripremi su planovi za izgradnju 300 novih stambenih jedinica u Podbrežju.
– U narednom periodu posvetit ćemo se i stvaranju okvira za neprofitnu gradnju kroz mehanizme prava građenja, poticanja dugoročnog i destimulacije kratkoročnog najma te reaktiviranja praznih stanova za dugoročni najam.