DOBRO ĆE IH OPALITI PO DŽEPU: Danas objavljeno kolike su kazne za nepoštivanje odluke o samoizolaciji

Samoizolacija - karantena
Ilustracija | Foto: Canva

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jutros je izjavio da je sanitarnoj inspekciji prijavljeno 18 građana koji se nisu pridržavali pravila samoizolacije koja im je propisana kako bi se zaustavila epidemija koronavirusa.

Danas popodne je pak Državni inspektorat objavio kakve su kazne za one koji se ne pridržavaju odluke o samoizolaciji.

“Temeljem Zakona o državnom inspektoratu (članak 127.) fizičkoj osobi koja se nije pridržavala uručenog Rješenja, sanitarni inspektori Državnog inspektorata izdati će Prekršajni nalog na iznos od 8.000,00 kuna.
Istovremeno sanitarni inspektori Državnog inspektorata uz Prekršajni nalog prekršitelju će uručiti i Rješenje o izvršenju rješenja temeljem članka 139. Zakona o općem upravnom postupku, kojim će opomenuti prekršitelja ako se ne bude pridržavao naredbe temeljem izdanog Rješenja sanitarnih inspektora DIRH-a, da će platiti novčanu kaznu i to: prvi puta u iznosu od 30.000,00 kuna, drugi puta u iznosu od 60.000,00 kuna, treći puta u iznosu od 120.000,00 kuna a sve sukladno članku 142. Zakona o općem upravnom postupku.
Nadalje, izvršenje naplate tako izrečene novčane kazne izvršit će se prisilnim putem FINA-e”, stoji u priopćenju Državnog inspektorata.