VIC DANA: U zatvoru

Razgovaraju dvojica zatvorenika:
– I, šta je tebe dovelo ovdje?
– Sudbina…
– Čuj to, mene policija!

VIC DANA: Papagaj iz javne kuće

VIC DANA: Savjet brižne majke

VIC DANA: Čitanje Evanđelja