VIC DANA: Policajka plavuša na dužnosti

Policajka plavuša zaustavila vozačicu, također plavušu.
Policajka: “Vašu vozačku, molim.”
Plavuša: “Kako to izgleda?”
Policajka: “Četvrtasto je i ima vaša slika na njoj.”
Plavuša prevrće po torbi, nađe zrcalo. Pogleda u zrcalo, vidi da je četvrtasto, ima njena slika…, pa ga da policajki.
Policajka pogleda, vidi sebe u zrcalu pa kaže: “Oprostite, kolegice.”

VIC DANA: Mujo na parkiralištu

VIC DANA: Prevareni muž