VIC DANA: Kako političar priprema govor

Novinar intervjuira političara:
– Ako morate održati govor od pet minuta, koliko vam treba vremena da ga pripremite?
– Pa…, dva tjedna.
– Tako dugo! A za govor od pola sata?
– Dan-dva!
– A ako bi morali govoriti dva sata?
– E, to mogu odmah!

 

VIC DANA: Pusti otok

 

VIC DANA: Je li ti mama doma