VIC DANA: 14 kilograma

Žena sva ponosna govori mužu ribolovcu:
– Naš sin lijepo napreduje, ima 14 kilograma! Sinoć sam ga vagala.
– Pobogu, ženo, ali on ima samo tri mjeseca! Gdje si ga mjerila?
– Na onoj tvojoj vagi kojom mjeriš svoje ribe!

VIC DANA: Snalažljiva žena

VIC DANA: 20 godina sreće

VCIC DANA: Štef opal u bazen