VIC DANA: 20 godina sreće

Srela se dva stara prijatelja, nisu se vidjeli od završetka studija. Kad je jedan završio svoju životnu priču, drugi poče:
– Moja supruga i ja živjeli smo sretno punih 20 godina!
– I što se onda dogodilo?
– Onda smo se upoznali na jednom stručnom kongresu.

VIC DANA: Snalažljiva žena

VIC DANA: Savjet za prevarenog muža

VIC DANA: Razmjena mišljenja