Prigodna marka povodom 90. obljetnice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije

Foto: Hrvatska pošta

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 20. listopada 2023. novu prigodnu poštansku marku otisnutu povodom obilježavanja 90. obljetnice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Marka autorice Katarine Lončar, dizajnerice iz Zagreba, tiskana je u 30.000 primjeraka te je označena slovnom oznakom A što odgovara iznosu poštarine za pismo mase do 50 g u unutarnjem prometu te poštarine za dopisnicu, odnosno razglednicu u unutarnjem prometu.

Motiv na marki su spojene ruke mlađe i starije osobe kao simbol solidarnosti, zajedništva i ljubavi, logotip Caritasa i službeni slogan obilježavanja 90. obljetnice – Ljubiti djelima.

Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Tekst pratećeg letka uz marku napisala je s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije:.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije osnovao je 20. listopada 1933. zagrebački nadbiskup, mons. Antun Bauer, želeći karitativne inicijative na području Zagrebačke nadbiskupije objediniti u organizirani karitativni rad. Brigu za Caritas nadbiskup Bauer povjerava Alojziju Stepincu koji postaje i urednik informativnog glasila KARITAS. Karitativno djelovanje u Nadbiskupiji razvijalo se uz potporu nadbiskupa Stepinca koji se svim srcem zalagao za karitativnu pomoć potrebitima dajući osobit doprinos zbrinjavanju i liječenju ratne siročadi 1942. i 1943. godine.
Komunistički režim u ožujku 1946. zabranjuje rad Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, te mu oduzima svu imovinu i predaje ju Crvenom križu, a 1947. ravnatelja Caritasa, dr. Vilima Nuka, osuđuje na šest godina robije s prisilnim radom. Kardinal Franjo Šeper 1967. ponovno pokreće karitativni rad u Zagrebačkoj nadbiskupiji te brigu za vođenje Caritasa povjerava Jeleni Brajša. Kako bi izbjegao ponovnu zabranu rada, zagrebački Caritas priključuje se uredu međunarodnog Caritasa te djeluje pod nazivom Caritas internationalis.

Znatna odrednica usmjerenja budućnosti zagrebačkog Caritasa dogodila se 1969. kada je pred vratima Caritasa pronađeno ostavljeno novorođenče. Slijedom toga, Caritas od početka sedamdesetih godina prošlog stoljeća pomaže napuštenoj djeci, majkama i trudnicama, siromašnim obiteljima i osobama s invaliditetom. Zagrebački nadbiskup, kardinal Franjo Kuharić, 1990. donosi Dekret o osnivanju ʿCaritasa Zagrebačke nadbiskupijeʾ i privremeni Statut te odlučuje da će službeni naziv Caritasa biti Caritas Zagrebačke nadbiskupije.

Povijesno značenje Caritasa Zagrebačke nadbiskupije nemjerljivo je i za vrijeme 2. svjetskog rata i u komunizmu, kao i tijekom Domovinskog rata kada zbrinjava stotine tisuća ratnih stradalnika. Humanitarnu pomoć koja je pristizala iz cijelog svijeta Caritas je dijelio potrebitima i preko župnih Caritasa koji se u to vrijeme osnivaju širom Nadbiskupije. Devedesetih godina prošlog stoljeća Caritas osniva domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za maloljetne trudnice i majke, osobe s invaliditetom i starije osobe te pokreće brojne inicijative pomoći kojima su obuhvaćeni desetci tisuća korisnika. Organizira i različite edukacije i seminare za zaposlenike i volontere koji pomažu u župama i savjetovalištima te seminare za udomitelje djece i odraslih kojima je cilj senzibilizirati javnost za potrebe korisnika, kao i poticati na solidarnost i djelotvornu ljubav.

Svjestan novih izazova i potreba pred kojima se nalazi Caritas te želeći karitativno djelovanje još više ukorijeniti u život zagrebačke Crkve, zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, 2006. donosi novi Statut, a vodstvo Caritasa povjerava današnjoj ravnateljici, s. Jeleni Lončar. Godine koje slijede donose reorganizaciju rada Caritasa, preustroj djelatnosti i aktivnosti te širenje usluga i uvođenje novih standarda skrbi o korisnicima.
Zagrebački Caritas danas, uz razvijenu mrežu usluga i aktivnosti, uživa povjerenje brojnih dobročinitelja i volontera koji su snaga našega karitativnog djelovanja, a nebrojena svjedočanstva pomoći pojedincima i obiteljima kamenčići su mozaika sazdanog u minulih devedeset godina.