Predano 773.198 zahtjeva za legalizaciju, puno više nego što se očekivalo

taritasZa ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada predano je ukupno 773.198 zahtjeva, a kako se nekoliko stotinjaka zahtjeva predanih na krivu adresu još raspoređuje za očekivati je da će konačni broj zahtjeva za legalizaciju objekata biti oko 774 tisuće.

Te je podatke danas objavila ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš, napominjući da bi se glavnina zahtjeva trebala riješiti u roku od dvije godine.

Broj predanih zahtjeva apsolutno je iznenađenje za sve koji sudjeluju u postupku legalizacije, jer se pri donošenju i na početku primjene zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama očekivalo oko 100 do 300 tisuća zahtjeva, kazala je Mrak Taritaš.

Končani broj zahtjeva neće se bitnije mijenjati, porast će se nekoliko stotina zahtjeva koji su npr. predani u Zagrebu, a odnose se na objekt u drugom gradu ili su predani izravno Ministarstvu, a ne u nadležni područni ured.

Najviše je, 88.000 zahtjeva, predano u Gradu Zagrebu, a slijede Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka županija, sa 76.782 i 65.201 zahtjevom.

Za očekivati je da će oko 10 posto predanih zahtjeva biti odbijeno jer im legalizacija po zakonu nije moguća, a još oko 10 posto zahtjeva vjerojatno je predano iz straha, a ne jer je legalizacija potrebna, rekla je Mrak Taritaš i dodala kako se nada da će se u roku od dvije godine riješiti 70 do 80 posto predanih zahtjeva.

Podsjetila je i da se zahtjevi za legalizaciju moraju rješavati prema redoslijedu predaje.

Onima koji nisu predali zahtjev, a objekt im je u području gdje legalizacija nije moguća, objekt će biti srušen. Ako je legalizacija bila moguća, a ne započne se niti nakon dvije kazne građevinske inspekcije, izdat će se rješenje o rušenju. Od početka ove godine već je uklonjeno 417 zgrada.