OGLASIO SE GRADSKI URED: Evo što kažu o buci koju stvara sljemenska žičara

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odgovorio je na priopćenje Državnog inspektorata RH u kojem je navedeno da je Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata dala negativno mišljenje za izdavanje Uporabne dozvole za sljemensku žičaru.

U priopćenju Gradskog ureda stoji:

“Dana 6. 5. 2021. je Državni inspektorat RH objavio priopćenje za medije u kojem je navedeno da je Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata dala negativno mišljenje za izdavanje Uporabne dozvole za Žičaru Sljeme jer da mu do dana dostave Zapisnika o tehničkom pregledu (6.5.2021.) voditelj postupka nije dostavio Izvještaj mjerenju razina buke za dnevne, večernje i noćne uvjete rada koji mora sadržavati rezultate mjerenja po članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04).

Predmetno priopćenje nije istinito ni točno.

Naime, provjerom u evidenciji primljene pošte za dan 6. 5. 2021. nije utvrđen primitak, odnosno dostava zapisnika o tehničkom pregledu žičare Sljeme od strane Državnog inspektorata.

Nadalje, neistinito je da nije dostavljen Izvještaj o mjerenju razina buke za dnevne, večernje i noćne uvjete rada koji mora sadržavati rezultate mjerenja po članku 5. i 6. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade. Upravo suprotno navedenom, Državnom inspektoratu je dana 20. 4. 2021. dostavljen Izvještaj o mjerenju razina buke, u kojem je izričito navedeno da je razina buke u granicama propisanim člankom 7. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04), obzirom da je upravo taj članak mjerodavan za određivanje dopuštene razine buke budući da se radi o prometnoj infrastrukturi.

Da se radi o prometnoj infrastrukturi sukladno čemu je mjerodavan članak 7. navedenog Pravilnika su potvrdili i Građevinski fakultet i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koja mišljenja fakulteta su dostavljena Državnom inspektoratu.

Obzirom da Državni inspektorat nakon dostave tih mišljenja nije znao koji članak Pravilnika primijeniti, zatražio je mišljenje Ministarstva zdravstva, koje je donijelo Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.

Ministarstvo zdravstva se na zahtjev Državnog inspektorata istome očitovalo da ne može osporiti stručna mišljenja navedenih fakulteta da se radi o prometnoj infrastrukturi te je samim time potvrdilo mišljenje navedenih fakulteta.

Osim toga i u samoj odluci Vlade RH kojom je donesen urbanistički plan uređenja državnog značaja Vršna zona Medvednica kao i u samom Urbanističkom planu uređenja, je navedeno da je žičara prometna infrastruktura. Uostalom i sama Sanitarna inspekcija državnog inspektorata je 6. 6. 2018. dala potvrdu na Glavni projekt žičare Sljeme Donja postaja – arhitektonski projekt u kojem je na stranici 21 izričito navedeno ‘da se objekt donje postaje nalazi na površini infrastrukturnih sustava’, čime je Državni inspektorat potvrdio da se radi o infrastrukturnom objektu prometne namjene, dakle prometnoj infrastrukturi.

Slijedom navedenog, obzirom da je tvrdnja da je za žičaru mjerodavan članak 5. i 6. Pravilnika isključivo proizvoljna ocjena Državnog inspektorata, dok sve ostale stručnije i mjerodavnije institucije i sukladno posebnim propisima ovlašteni subjektu suglasno zaključuju da se radi o prometnoj infrastrukturi, jasno je mišljenje struke je da je za žičaru mjerodavan članak 7. Pravilnika.

Državni inspektorat dužan je na zakonom propisani način dostaviti mišljenje koje će biti utemeljeno na zakonu i podzakonskim propisima te biti stručno obrazloženo, a ne objavljivati proizvoljna i paušalna priopćenja za javnost.

Kada Državni inspektorat na zakonom propisani način dostavi dokument kojeg spominje u svom priopćenju za javnost, Grad Zagreb će se službeno očitovati, poduzeti zakonom propisane radnje te o svemu obavijestiti javnost.”