OGLASILA SE DRŽAVNA INSPEKCIJA: Neke cijene su porasle čak 80 posto!

Foto: Freepik

Tijekom pojačanih nadzora Državni inspektorat je utvrdio niz slučajeva porasta cijena roba i usluga neposredno prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj!

Inspekcijske Državnog inspektorata, tržišna, turistička i inspekcija rada, obavljaju pojačane inspekcijske nadzore koji imaju za cilj utvrditi je li došlo do porasta cijena roba i usluga neposredno prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Naime, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj proces konverzije kune u euro ne smije rezultirati povećanjem cijena, stoji u objavi Državnog inspektorata.

Tržišna, turistička i inspekcija rada nadzore obavljaju po službenoj dužnosti; kao planirane nadzore te povodom prijava građana kojih je od prvoga dana ove godine u Državni inspektorat pristiglo više od stotinu.

Od 02. do 04. siječnja 2023. godine na području cijele Republike Hrvatske obavljena su 534 inspekcijska nadzora.

Od navedenoga broja nadzora tržišna inspekcija obavila je 197 nadzora u djelatnosti trgovine na malo, uključujući trgovinu na malo pekarskim proizvodima te uslužnim djelatnostima (pretežito frizerske usluge i usluge njege i održavanja tijela kao i usluge parkinga). Od ukupnog broja obavljenih nadzora, u djelatnosti trgovine na malo obavljeno je 103 nadzora, dok su u uslužnim djelatnostima obavljena 94 nadzora.

Prema preliminarnim podacima, imajući u vidu da su inspekcijski postupci u tijeku, u djelatnosti trgovine kroz poslovnu dokumentaciju utvrđeno je povećanje cijena, u razdoblju koje je neposredno prethodilo uvođenju eura kao službene valute, u šest (6) inspekcijskih nadzora trgovina te u 21 nadzoru trgovine na malo pekarskim proizvodima.

U trgovini je zabilježen porast cijena pojedinih proizvoda od 3 do 19 % (povećanje cijene čokolade, pekarskih proizvoda, piva, maslaca, kiselog vrhnja, toaletni papir, kave i dr.). Kako je utvrđivanje činjenica o razlozima povećanja cijena u postupku, po okončanju inspekcijskih nadzora, ako se utvrdi neopravdano povećanje cijena, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača poduzet će se propisane mjere.

Nadalje, u uslužnim djelatnostima, pretežito frizerske usluge te usluge njege i uljepšavanja tijela kao i usluge parkinga obavljeno je ukupno 94 inspekcijska nadzora u kojima je u 17 nadzora utvrđeno povećanje cijena.

U predmetnim slučajevima radi se promjeni cijena tih usluga neposredno prije 01. siječnja 2023.

Prema preliminarnim podacima, porast cijena kontroliranih usluga kreće se od 10 do čak 80 %.

Turistički inspektori Državnog inspektorata u istom razdoblju obavili su 151 inspekcijski nadzor. Od ukupnog broja obavljenih nadzora, turistički inspektori su u 52 inspekcijska nadzora utvrdili povećanje cijena ugostiteljskih usluga.

Komparativnom analizom cijena pojedinih usluga po starom cjeniku te po važećem, novom cjeniku, utvrđeno je povećanje cijena od 1 do 10%.

Inspekcija rada Državnog inspektorata od početka ove godine obavila je 186 inspekcijska nadzora u kojima je nadzirana obveza dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa isplaćenog radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. U jednom slučaju utvrđeno je kršenje članka 52. stavka 1. Zakona, a poslodavac je otklonio nepravilnost u tijeku nadzora.

Inspekcije Državnog inspektorata i dalje će, svaka inspekcija u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore, a sve u cilju zaštite potrošača te zaštite prava radnika, ističe se u priopćenju Državnog inspektorata.