Od utorka obavezna dnevna svjetla na vozilima! Znate li kolika je kazna ako ih zaboravite upaliti?

Od sutra obavezna dnevna svjetla na vozilima! Znate li kolika je kazna ako ih zaboravite upaliti?
Foto: Pixabay

Zakonu o sigurnosti prometa na cestama propisuje da na svim motornim vozilima od 1. studenog do 31. ožujka da nju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.

Zakon također propisuje da su vozači mopeda i motocikala dužni tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu.

U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti novčanom kaznom od 300,00 kuna (30,00 eura).

Pored navedenog, sukladno članku 101. ovog zakona, i vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla.

U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač bicikla kaznit će se novčanom kaznom od 500 kuna (60,00 eura).