“Oba su pala!” Na današnji dan nastala je najpoznatija izjava Domovinskog rata [VIDEO]

"Oba su pala!" Na današnji dan nastala je najpoznatija izjava Domovinskog rata [VIDEO]

Dan 21. ruja 1991. godine bio je odlučujući u bitci za Šibenik. Započeo haubičkim bombardiranjem grada s položaja JNA u Gaćelezima, a istodobno počinju i zračni napadi kojih je tog dana bilo 55.

Prilikom jednog od tih napada na topničku bitnicu Zečevo dolazi do jednog od najslavnijih događaja Domovinskog rata, poznatog kao “Obadva, obadva, oba su pala!”.

Jedan od aviona srušio je Goran Pauk, tadašnji pripadnik 113. brigade, a današnji župan šibensko-kninski na topu 3/20mm M55. Drugi avion srušio je Neven Livajić sustavom protuzračne obrane “Strela” 2M.

Goranu Pauku tog je dana top punio mladi 23-godišnji Filip Gaćina.

Ushićenim povikom: “Obadva, obadva, oba su pala” Filip je malo kasnije ispratio obrušavanje dvaju neprijateljskih Jastreba JNA u more kraj Rogoznice. Taj spontan, iskren povik odveo ga je u legendu, a njegov glas postao otpor srpskoj agresiji. Filip je preživio rat.

Filip Gaćina poginuo je u razminiranju kao pripadnik Mungosa 19. rujna 1998 godine.

Kad se u programu HTV-a tog dana prolomio povik “Obadva, Obadva” u zemlji je zavladala euforija. Cijeli podvig snimljen je za povijest, a treba spomenuti i autora snimke Ivicu Bilana.

Pogledajte snimku pogođenih aviona, razgovor pilota kada su shvatili da su pogođeni te slavlje hrvatskih junaka nakon uspješnog rušenja neprijateljskih aviona!

19910921