NOVI PODACI: Prosječna plaća u Zagrebu 7512 kuna, za 1042 kune je veća od državnog prosjeka

Novac - kune
Foto: Pixabay

Prosječna neto plaća za lipanj u Zagrebu je iznosila 7512 kuna što je za 34 kune manje od plaće u svibnju, ali 234 kune više od prosječne neto plaće u lipnju prošle godine.

Zagrebačka prosječna neto plaća i dalje je veća od državnog prosjeka koji iznosi 6470 kuna. Razlika je 1042 kune, objavio je portal Dnevnik.hr, prenoseći podatke koje je objavio Odjel za statistiku Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba.

Najvišu prosječnu neto plaća u Zagrebu imaju zaposleni u vađenju sirove nafte i prirodnog plina – 13.503 kuna, potom u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova – 11.056 kuna te u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka – 10.773 kune.

Prosječne plaće više od 10.000 kuna zabilježene su i u djelatnosti računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima – 10.497 kuna, proizvodnji računala te elektroničkih i optičkih proizvoda – 10.427 kuna, telekomunikacijama – 10.253 kuna te visokom obrazovanju – 10.068 kuna.

Najniža prosječna zabilježena je u proizvodnji metala – 4173 kune, proizvodnji odjeće – 4181 kunu, dok su plaće u zaštitnim i istražnim djelatnostima bile u prosjeku – 4442 kune.

Prosječne neto manje od pet tisuća kuna zabilježene su još i u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića – 4548 kuna, uslugama u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika – 4609 kuna, proizvodnji tekstila – 4651 kunu, proizvodnji kože i srodnih proizvoda – 4789 kuna, veterinarskim djelatnostima – 4818 kuna te ostaloj prerađivačkoj industriji – 4949 kuna, piše Dnevnik.hr.