NATURA ET CULTURA: Međunarodna izložba udruge PowerProgressiveArt u Salonu Izdor Kršnjavi

Natura et cultura
Foto: Press

U Izložbenom salonu ‘Izidor Kršnjavi’ u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu u petak navečer otvorena je izložba pod nazivom Natura et cultura.

Riječ je o međunarodnoj grupnoj izložbi udruge PowerProgressiveArt koja okuplja deset umjetnika iz Hrvatske,  Austrije i Velike Britanije. U Salonu će biti predstavljeni umjetnici i njihovi radovi: Ana Gizdić, konceptima  “Ramsar” i “Ribari i sirene”, Celia Gregory, The Marine Foundation  videom  “Living Sculptures in the Sea”, Ana Kinčić Dubić konceptom “Već viđeno”, Marin Marinić skulpturama  „Dijana“ i „Gulaš od sirena“, Ana Mušćet filmom  “Otok ljubavi”, Gloria Oreb videom “Šume”, Resa Pernthaller i Anita Fuchs, Resanita instalacijom  “Observation Journal”, Mario Piteša konceptom  “Krastavac” , Petra Ružić skulpturama “Boškarini“ i Marija Sršen instalacijom “Stvaranje 2“.

Izložba naziva Natura et cultura koristi optiku novijih antropoloških pristupa prirodi (R. F. Ellen i K. Fukui) obzirom na konfrontaciju prirode i kulture koju je strukturalizam, a antropolozi i drugi znanstvenici započeli preispitivati šezdesetih godina. Kultura tako, prema ovom antropološkom pristupu koristi prirodu, asimilira ju i ona je, konačno – znanstveni uređaj i ideološki  konstrukt. Izložba okuplja umjetnike, entuzijaste, ujedno i predstavnike organizacija iz područja zaštite prirode kroz Powerweb – Platformu za umjetnost znanost i edukaciju, a konačni produkt ovakvog promišljanja bio bi – pronaći meandar prirode i kulture.  Baudrillard je u djelu Simulakrumi i simulacija napisao kako se znanost udaljava od predmeta promatranja sve dok ne zaboravi na njega, a znanost time postane fantastičnija. Odigravanjem ove sintagme,  umjetničko djelo udaljavamo od predmeta promatranja sve dok ga ne oslobodimo limita vlastite optike i limita vlastitog značenja.

Ova izložba bi, prethodno izlagana na ekološki važnim punktovima (delta Neretve i Zaton kod Zadra), ovim predstavljanjem dobila značajnu umjetničku poveznicu s drugim izložbenim prostorima umjetničke prezentacije, Prirodoslovnim muzejom u Metkoviću i drugim muzejima u suradnji.

Takav umjetnički rad učvršćuje osobnu spoznaju o vrijednosti netaknute prirode i njenoj, ipak limitiranoj  regeneraciji te osvještava važnost cjeloživotnog učenja i osobnog angažmana u našem domu – planetu Zemlji. Izložba je otvorena do 22. rujna 2017. I može se razgledati u radnom vremenu Salona. Dobrodošli!

 

O izlagačima:

Udruga PowerProgressiveArt je nezavisna, neprofitna volonterska organizacija. PowerProgressiveArt stvara specifične platforme za kreiranje i provođenje projekata za istraživanje, zaštitu i prezentaciju kulturnog, povijesnog i prirodnog naslijeđa Europe kroz izložbe, performanse, radionice, predavanja, kreativnu edukaciju i edukativne projekte te interdisciplinarne skupove. Proizvodi i predstavlja metode za lokalni razvoj kroz kulturu, umjetnost, znanost i edukaciju u suradnji s institucijama i organizacijama u kulturi, obrazovanju, institucijama javnih politika, poduzetnicima i privatnim djelatnicima u Hrvatskoj i Europi. Cilj joj je pobuditi opći i zdravi interes za bogati neiskorišteni potencijal kulturne i prirodne baštine Hrvatske, Europe i svijeta te tako djelovati na jedinstvenoj platformi zajedničkih i plemenitih aktivnosti.

 

O Powerweb – Platformi za umjetnost, znanost i edukaciju:

PowerProgressiveArt povezuje ljude i stvara suradnje – Powerweb – kroz umjetnost, znanost, kulturu, kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatske, Europe i svijeta. Rade inovativne projekte na arheološkim lokalitetima, područjima od posebne kulturne i prirodne važnosti i spomenicima nulte kategorije.

Powerweb – Platforma za umjetnost, znanost i edukaciju 2016./2017. ostvarila se u višemjesečnom razdoblju gdje je najveći dio programa posvećen umjetničkim događanjima. Edukativne projekte u suradnji sa školama proveli su od rujna 2016. do svibnja 2017. godine. Niz znanstvenih predavanja su se također odvijala u navedenom periodu, a Međunarodni interdisciplinarni skup je upriličen 9., 10. i 11. prosinca 2016. na nekoliko partnerskih lokacija u delti Neretve. U rujnu 2015. u okviru Rendez-vous festivala Francuske u Hrvatskoj stvorili su međunarodni kulturni projekt inspiriran antikom u kojem su istaknuli impozantnu izložbu skulptura naziva Ritus celebrandi u Dioklecijanovim supstrukcijama te Međunarodni znanstveno-stručni skup: Baština i lokalni razvoj – partnerstvo između dionika javnih politika u suorganizaciji s udrugom Prokultura i Uredom državne uprave SDŽ u Splitu te u suradnji s brojnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

U studenom 2015. ustanovili  su samostalnu Powerweb – Platformu za umjetnost, znanost i edukaciju otvorenjem  tri umjetničke izložbe (Prirodoslovni muzej, Arheološki muzej Narona, Gradsko kulturno središte, Metković), zatim predstavljanjem projekata, proizvoda, radionica i usluga građanskih inicijativa, osnovnih i srednjih škola i, konačno, Interdisciplinarnim skupom pod zajedničkim nazivom: Kulturna baština delta.

Od 2011. do 2014. godine vodili su Umjetničku platformu Salona te ostvarili brojna međunarodna predavanja stručnjaka u arheologiji, povijesti umjetnosti, konzervaciji i ekologiji. Također od 2011. do 2014. su na lokalitetu antičke Narone vodili umjetničke i edukacijske projekte bazirane na zaštiti, samom lokacijom naglašene prirodne i kulturne baštine (Umjetnička i edukativna platforma Narona).

Od 2011. uspješno surađuju s osnovnim i srednjim školama te sveučilištima, pa je PowerProgressiveArt s edukativnim projektima uveden u kurikulume škola i ostvaren u suradnji s državnim institucijama.

Ivanka Bičak