NAJAVA: Znanstveni skup u povodu 10. obljetnice pokretanja Digitalne zbirke HAZU

Palača HAZU-a - prva važna institucija izvan Gornjeg grada
Foto: ZG express

U petak 8. studenog 2019. u 10 sati u Knjižnici HAZU, Zagreb, Strossmayerov trg 14, održat će se znanstveno-stručni skup Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – DiZbi.HAZU 2009.-2019., u povodu 10. obljetnice pokretanja Digitalne zbirke HAZU.

U Hrvatskoj su procesi digitalizacije u većoj mjeri započeli tijekom 2000-ih te su intenzivirani u proteklih 10 godina, tijekom kojih su brojne baštinske ustanove radile na digitalizaciji svojih zbirki.

Jedan od primjera takvih inicijativa jest i Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, skraćeno DiZbi.HAZU. No u Hrvatskoj se digitalnoj transformaciji kulturnog sektora i gradnji resursa digitalne kulture nije pristupilo na sustavan način.

Digitalizacija kulturnih sadržaja odvijala se logikom ‘odozdo’ – bez mehanizma koordinacije među kulturnim ustanovama, bez jasnog cilja koji se želi postići ulaganjem u digitalizaciju te bez jasnih elemenata za mjerenje uspješnosti postignutih rezultata.

Na ovom okruglom stolu želi se u fokus staviti pitanja – koje su pretpostavke održive digitalne kulture u budućnosti te kakvi su postojeći poslovni modeli i na kakve prepreke nailazimo.