Na snazi novi Zakon o radu: ozakonjeno dulje radno vrijeme i uzastopni ugovori na određeno

Danas počinje primjena novog Zakona o radu koji je donesen unatoč protivljenju oporbe, sindikata i poslodavaca, kako donosi Hina, a prenosi Index.hr. Njegovo donošenje u Hrvatskom saboru aktivistice Ženske fronte simbolično su popratile pjevanjem “Internacionale” sa saborske govornice.

radnik

Novi ZOR omogućio je da se radni tjedan, uz preraspodjelu radnog vremena, produlji na 50, odnosno 60 sati, ako je tako utvrđeno kolektivnim ugovorom. Vlada je svojim amandmanom naknadno predložila da se ta ograničenja ne primjenjuju u slučajevima kada se nejednaki raspored radnog vremena kolektivnim ugovorom ugovara kao ukupan fond sati, odnosno “banka sati”.

Radnike koji rade kod poslodavca s više poduzeća poslodavac će moći seliti iz jedne u drugu svoju tvrtku i to na rok do najdulje šest mjeseci.

Iako je bilo prijedloga da se vrijeme u kojem agencijski radnik može biti ustupljen istom korisniku ograniči na godinu dana u novom je ZOR-u ipak ostalo da agencijski radnik može biti ustupljen do tri godine, a u tvrtci u kojoj radi imat će jednaka prava kao i drugi zaposlenici, osim prava na božićnicu i regres.

Agencije će svojim radnicima zaposlenima na određeno za vrijeme u kojem nisu iznajmljeni morati plaćati doprinose na minimalnu plaću, ali ne i isplaćivati plaću.

Prosječnu tromjesečnu plaću neangažiranom radniku agencija će morati isplaćivati samo ako je zaposlen na neodređeno vrijeme.

Prijedlozi da se ograniči sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme nisu prihvaćeni pa će se tako prvi sklopljeni na određeno vrijeme istekom tri godine moći ponovo sklopiti kao ugovor na određeno.

Mijenja se i dosadašnje rješenje koje nije dopuštalo otkaz trudnici u slučaju da tvrtka odlazi u likvidaciju.

Redoviti će otkaz moći biti uručen i radniku koji ne zadovoljava na probnom roku.

Otkazni rok teče i tijekom godišnjeg odmora ili bolovanja ako nije drugačije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

Po novom ZOR-u, radnici više neće morati čekati mjesec dana da bi pokrenuli sindikalne akcije zbog neisplate plaće.