NA DANAŠNJI DAN: Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ

Foto: Screenshot Youtube / HRT

Na današnji dan, 21. veljače 1991. godine, Sabor Republike Hrvatske donio je Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika, kojom je formalno započet proces razdruživanja Hrvatske od bivše države.

Svrha rezolucije, koju je Sabor donio na prijedlog Predsjednika Republike Franje Tuđmana, bila je da posluži kao putokaz za konačni dogovor o uređenju međusobnih odnosa Hrvatske s drugim republikama i državama, s prijedlogom da se taj sporazum dovrši do kraja lipnja 1991.

U dokumentu koji nosi službeni naziv “Rezolucija o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika” stoji:

Prvo Republika Hrvatska prihvaća Rezoluciju Skupštine Republike Slovenije na osnovi članka 140.L2203 Ustava Republike HrvatskeL2202 o sporazumnom razdruživanju SFRJ na više suverenih i samostalnih država. Nove države koje nastaju razdruživanjem SFRJ suverene su u punom smislu riječi na cjelokupnom prostoru u okviru postojećih granica Republike, Sabor Republike Hrvatske predlaže da se postupak razdruživanja izvede postupno, demokratski i u interesu svih ugovornih strana.

Drugo Republika Hrvatska spremna je na udruživanje samo s onim republikama – državama današnje SFRJ koje si uzajamno priznaju temeljna prava svake od njih na opstanak, samostalnost, suverenost, jednakost, te međunarodni subjektivitet i štovanje, te koje se obvezuju na nemiješanje u poslove unutrašnje nadležnosti, osim kada je to dopušteno pravilima međunarodnog prava.

Treće Republika Hrvatska spremna je sklopiti međurepublički savez samo s onim državama koje jamče jedna drugoj status suverene države i prostornu cjelovitost (teritorijalni integritet) te se obvezuju na uzdržavanje od postupaka koji bi mogli nanijeti štetu državnom suverenitetu = prostornoj cjelovitosti druge države.

Četvrto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez samo s onim državama koje u svojim ustavima i zakonima svim svojim građanima, neovisno od nacionalne pripadnosti i drugih razlika, jamče jednaka prava i slobode.

Peto Republika Hrvatska spremna je sklopiti međudržavni savez samo s onim državama koje se obvezuju na priznavanje i poštivanje punog opsega prava na jednaki postupak, na sudjelovanje u političkom odlučivanju, na jezik i pismo, te na kulturne ustanove pripadnika drugih naroda i manjina koji žive na njihovom području, u skladu s općepriznatim normama međunarodnog prava.

Šesto Republika Hrvatska spremna je sklopiti međudržavni savez s onim državama koje će poštivati na svom ukupnom području pluralizam vlasništva, slobodu kretanja radne snage, robe i kapitala, u skladu s međunarodno usvojenim konvencijama i pravilima Europske zajednice.

Sedmo Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s onim državama koje su sporazumne u tome da se pravni režim sveukupne imovine koja se može kvalificirati kao savezna (jugoslavenska) imovina riješi posebnim međusobnim sporazumom, utemeljenim na normama međunarodnog prava i načelu zaštite gospodarskog suvereniteta i interesa svih ugovornih strana.

Osmo Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s onim državama koje priznaju neophodnost sustava kolektivne sigurnosti, uključujući i međusobnu suradnju u oblasti obrane i sigurnosti, u skladu s općim nastojanjima da se očuva i učvrsti mir i sigurnost i u ovom dijelu Europe.

Deveto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s drugim državama koje poštuju jedinstvenost europskog ekološkog prostora i opće i međunarodno prihvaćene norme o zaštiti i unapređenju okoliša

Deseto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez i s drugim državama Europe, i izvan SFRJ, uključujući i pravo sklapanja odgovarajućih dvostranih ili multilateralnih sporazuma.

Jedanaesto Za nastavak pregovora suverenih republika, Republika Hrvatska je suglasna utvrditi minimum saveznih funkcija u prijelaznom razdoblju do postizanja dogovora o razdruživanju, dotično o oblikovanju novog saveza suverenih republika.

Dvanaesto Svrha ove Rezolucije jest da služi kao osnovica i putokaz za konačni dogovor o uređenju međusobnih odnosa Republike Hrvatske s drugim republikama i državama, s prijedlogom da se on dovrši do 30. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske upućuje ovu Rezoluciju svim vrhovnim predstavničkim tijelima republika, pokrajina i SFRJ.

dd0221