KOSCI ZA KOSCE: Manifestacija kojom se nastoji zaštititi jedna od najugroženijih ptica u Europi

Kosici za Kosce
Foto: Zagrebačka županija

Devetu godinu zaredom košnjom zaraslih livada na Odranskom polju na tradicionalan način – ručnom kosom otpočela je manifestacija “Kosci za kosce” kojom se želi ukazati na važnost očuvanja prirodnih staništa ptice kosac.

Manifestaciju tradicionalno organizira Javna ustanova “Zeleni prsten” Zagrebačke županije, u mjestu Selce u općini Orle, kako bi educirala lokalno stanovništvo o načinu i terminu košnje koje odgovara toj ugroženoj vrsti. Naime, ptica kosac proglašena je jednom od najugroženijih ptica Europe, a specifična je po tome da se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa. Upravo je kosac jedna od ciljnih vrsta očuvanja zbog kojih je područje Turopolja i Odranskog polja proglašeno dijelom europske ekološke mreže Natura 2000.

U sklopu manifestacije održan je sastanak suradničkog vijeća za zaštićeno područje Odransko polje-Turopolje na kojem su izneseni podaci o prebrojavanju populacije pjevajućih mužjaka kosca u Odranskom polju. Ove godine zabilježeno ih je 45, ali isto tako zabilježeno je i daljnje zarastanje livada i širenja invazivnih vrsta, osobito amorfe, zbog čega bi broj kosaca u budućnosti mogao opadati.

U košnji ručnom kosom su se okušali gosti i mještani, a najviše umijeća i znanja u čistoći otkosa, brzini i vještini košnje u ženskoj kategoriji pokazala je Milica Grgac, a u muškoj kategoriji Josip Margušić.

U ime Zagrebačke županije manifestaciji je prisustvovao vijećnik Županijske skupštine Vlado Horina.