KORONAVIRUS: Donosimo precizne upute te adrese i telefonske brojeve izdvojenih ordinacija

Foto: Pixabay

Na lokacijama domova zdravlja na području Grada Zagreba, uspostavljaju se izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom.

1.
Svi građani koji imaju simptome prehlade, a nisu bili u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom unazad 14 dana ne trebaju se javljati liječnicima-epidemiolozima, već mogu kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine telefonom.

2.
Osobe koje su unazad 14 dana boravile u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom, a ne kašlju, nemaju povišenu temperaturu ili druge znakove prehlade, moraju se javiti nadležnom liječniku-epidemiologu čiji broj mogu dobiti preko županijskih centara 112.

3.
Osobe koje su boravile unutar 14 dana u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom, a koje kašlju i imaju povišenu temperaturu i druge znakove prehlade, imaju obvezu javiti se telefonom svom nadležnom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa ili se javiti
u jednu od izdvojenih 24- satnih ordinacija, prethodno se javiti telefonom.

Dom zdravlja Zagreb – Centar:
1. Avenija Većeslava Holjevca 22, tel. 01 6598 464
2. Laginjina 16, tel. 01 4604 199

Dom zdravlja Zagreb – Istok:
1. Grižanska 4, tel. 01 296 04 18
2. Hirčeva 1

Dom zdravlja Zagreb – Zapad:
1. Prilaz baruna Filipovića 11, tel. 091 3876 591
2. Park stara Trešnjevka 3, tel. 091 3876 000