HETEROTOPIJSKA MJESTA: Izložba recentnih radova i grafika iz mape edicije ‘Argola’ Mirana Šabića

Foto Press / HAZU

Od 22. listopada 2020. u Kabinetu grafike može se pogledati izložba Heterotopijska mjesta renomiranog suvremenog umjetnika Mirana Šabića.

U sklopu izložbe, uz grafička ostvarenja iz serije More, Šuma, Planina predstavit će se i djela iz najnovije grafičke mape Urbana prolaznost izdana u ediciji Argola Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nova ostvarenja Mirana Šabića nastala su u kontekstu vizualizacija različitih aspekata fizionomija prirode i urbanih krajolika. Poveznica tih sadržajno različitih serija jest duktusno mapiranje lokaliteta i akribička projekcija stvarnih prostora nastalih u neposrednoj interakciji umjetnika s okolinom.

Kroz istraživanja osobnih geografskih toposa, Šabić razrađuje djela s jedne strane kao prikaze prirode u složenoj formi grafičke instalacije, a s druge kao mapu grafičkih listova koje u ključnoj sastavnici povezuje tema prolaznosti.

Trostavačna serija More, Šuma, Planina temelji se na istraživanjima odnosa prirode, grafičke matrice i vizualnog iskaza pritom aktivno integrirajući prirodne procese u stvaranju djela. Eksperimentirajući s matricama kreiranima pod utjecajem prirodnih elemenata (vode, zemlje, zraka…), Šabić stvara osnovu na koju u daljnjem umjetničkom prosedeu iscrtava u bakropisu organičke motive istovjetne onima na zatečenim lokalitetima.

Isječke morskog, šumskog i gorskog krajolika otiskuje u crno-bijele, tonski razrađene prikaze koje potom oprema u lightboxove oblikujući objekte komprimiranih, duktusno slojevitih odraza prirode izmaknutih iz stvarnosti. Prostorno-vremenske prosedejne postupke dokumentira i videoradom kojim proširuje diskurzivni prostor rada otkrivajući njegovo nastajanje.

Grafička mapa Urbana prolaznost svjedoči o neumoljivom protoku vremena koji nagriza topose urbanog krajolika. Samobor i njegova neposredna okolica, koji su dio umjetnikova životnog okruženja, inspirirali su ga na izradu bakropisnih studija o iščezavajućim prostorima koji su pohranjeni kako u osobnoj tako i u kolektivnoj memoriji njihovih stanovnika. Akribičkim bilježenjem i umjetničkom interpretacijom viđenog kamenolom pokraj Samobora, bivša tvornica Klara, bivša vojarna i skladište oružja te robna kuća SAMA u Šabićevim grafikama postaju heterotopijska mjesta uslojenog značenja.

Moduliravši „ondje i nekada“ u „ovdje i sada“, autor bliske vizure stvarnih mjesta prikazuje onakvima kakve su kroz vrijeme došle do nas. Izrađene u tehnici bakropisa, s pomnim obraćanjem pozornosti na svaki detalj, ove grafike akumuliraju poseban ugođaj onkraj vidljivog traga zabilježenog na podlozi. Urbana prolaznost i More, Šuma, Planina transkripcija su osobnih autorovih pogleda na viđena i heterotopijska mjesta izvan jedinstvenog obrasca vremena i prostora.

(Vesna Kedmenec Križić, iz predgovora kataloga izložbe)

Izložba je otvorena od 22. listopada do 5. studenog 2020. radnim danom 10 – 16, subotom i nedjeljom zatvoreno.