Grad Zagreb objavio natječaj za potporu inovatorima! Evo tko se sve može javiti

Robot
Ilustracija | Foto: Pixabay

Grad Zgareb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje

“Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19) u dijelu povezanom s Mjerom 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje”, navodi se u tekstu nazječaja.

Korisnici potpora mogu biti:
• obrti;
• djelatnosti slobodnih zanimanja;
• mikro, mala i srednja trgovačka društva, ustanove u vlasništvu fizičkih osoba i zadruge.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području grada Zagreba.

Potpore se odobravaju za:
• stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
• razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija;
• sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
• sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije:
• za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;
• za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
• koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
• po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju;
• za koje je dodijeljeno manje od 15 (petnaest) bodova.

Izbor inovacija za koje će se odobriti potpore obavlja se prema sljedećim kriterijima:
• ocjena dokumentacije za zaštitu industrijskog vlasništva;
• pokazatelji izgleda za komercijalizaciju inovacije;
• osvojene nagrade i priznanja na domaćim i inozemnim izložbama inovacija;
• ekološka podobnost i energetska prihvatljivost inovacije;
• tehnička složenost inovacije;
• pripadnost ciljnoj skupini (žena, mladi do 30 godina, osoba s invaliditetom, pripadnik romske nacionalne manjine).

Pojedinačni iznos potpore koju korisnici ostvaruju temeljem navedenih kriterija izračunava se umnoškom ukupnog broja bodova i vrijednosti boda, odnosno najviše do traženog iznosa potpore. Vrijednost boda predstavlja odnos ukupno osiguranih sredstava u proračunskoj godini i ukupnog broja bodova.
Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna a najviši 40.000,00 kuna.

Više informacija možete pronaći na stranicama Grada Zagreba.