Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja ‘Duga-Zagreb’ obilježio 10 godina rada

Dom Duga Zagreb
Foto: Press

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenog), a unutar 16 dana aktivizma u cilju skretanja pažnje na problem nasilja nad ženama, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja “Duga –Zagreb” obilježio je 10 godina djelovanja.

U toj prigodi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, izradio je “Evaluacijsku studiju o radu Doma “Duga-Zagreb” od 2017. -2017.”, u kojoj je objedinjena statistika korištenja svih vrsta usluga, demografska obilježja žrtava i nasilnika, te njihove izjave nakon ulaska u program zaštite žrtve ili tretmana nasilnika.

U evaluiranom razdoblju kroz ustanovu je prošlo:

  • 906 žrtava u skloništu,
  • 1082 osuđenih počinitelja nasilja(m/ž), upućenih na psihosocijalni tretman,
  • 6890 korisnika usluga Savjetovališta za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja.

 

Dom Duga-Zagreb promovirao je II. dopunjeno izdanje brošure “‘Duga’ za partnere” – II. dopunjeno izdanje koja je primarno namijenjena glavnim partnerima ove ustanove i to policiji i centrima za socijalnu skrb.

Na konferenciji je premijerno prikazan video spot pod nazivom “Obitelj je (ne)sigurno mjesto” koji je dostupan na www.duga-zagreb.hr

Konferenciji su prisustvovali u ime gradonačelnika Zagreba Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije – u ime Policijske uprave Zagrebačke, Tatjana Brozić Perić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb, te ravnateljica Doma Željka Barić.