ZET prima zahtjeve za đačke i studentske pretplatne karate

ZET od 20. kolovoza zaprima zahtjeve za izdavanje novih pretplatnih karata i produljenje statusa učenika i studenata za školsku, odnosno akademsku 2013./2014. godinu.

zet-autobus-630

Odlukom o socijalnoj skrbi pravo na besplatan prijevoz na području Grada Zagreba ostvaruju  učenici i studenti s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2000,00 kuna. Učenici i studenti pravo na besplatan prijevoz u vozilima ZET-a ostvaruju predočenjem godišnje pretplatne karte ZET-a.

Korisnike prava, na njihov zahtjev, utvrđuje nadležan Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, sukladno Odluci. Korisnici besplatnog prijevoza besplatne učeničke i studentske kupone preuzimaju na prodajnim mjestima ZET-a prema Popisu nadležnog Gradskog ureda kojemu su podnijeli Zahtjev za ostvarivanje prava za školsku ili akademsku godinu 2013./2014.

Učenici i studenti koji ne ostavaruju pravo na besplatan prijevoz sukladno navedenoj Odluci, nakon izrade pretplatne karte ili produljenja statusa, obvezni su na prodajnim mjestima ZET-a kupiti mjesečni/godišnji kupon ZET ili ZET/HŽ, dok se kupon samo za ZET može kupiti i na kioscima Tiska, prema cijeni iz Cjenika ZET-a.

Godišnji kupon za učeničku (osnovnoškolsku i srednjoškolsku) pretplatnu kartu vrijedi za 12 uzastopnih mjeseci u odabranom razdoblju i to od 1. rujna tekuće školske godine do 31. kolovoza sljedeće godine ili od 1. listopada tekuće školske godine do 30. rujna sljedeće godine na prometnom području naznačenom u pripadajućem kuponu. Godišnji kupon za studentsku pretplatnu kartu vrijedi za 12 uzastopnih mjeseci u odabranom razdoblju i to od 1. listopada tekuće akademske godine do 30. rujna sljedeće godine ili od 1. studenog tekuće akademske godine do 31. listopada sljedeće godine na prometnom području naznačenom u pripadajućem kuponu.

Za izdavanje nove učeničke i studentske pretplatne karte ili produljenje statusa potrebno je ZET-u podnijeti ispravno popunjen zahtjev, na kojem je istinitost navoda ovjerila nadležna škola ili fakultet.  Za izdavanje nove pretplatne karte također treba donijeti i jednu fotografiju 3×3,5 cm, ne stariju od 6 mjeseci, koja je na poleđini ovjerena pečatom obrazovne ustanove, s tim da je pola pečata na fotografiji, a pola na zahtjevu. Učenici i studenti koji imaju nove kartice ZET-a, za produljenje valjanosti statusa učenika ili studenta prilikom predaje zahtjeva ne moraju priložiti fotografiju, a obavezni su dati na uvid važeću pretplatnu kartu u koju se upisuju novi podaci o statusu.

Student uz ovjeren zahtjev predaje na uvid osobnu iskaznicu i indeks s upisanim semestrom tekuće godine.Korisnicima koji su dosad koristili đačku pretplatnu kartu, a ove godine imat će status redovnog studenta, ne izdaje se nova kartica već se promjena upisuje na postojeću karticu. Pravo na đačke i studentske pretplatne karte nemaju srednjoškolci nakon navršene 21. godine života, redovni studenti koji su izgubili studentska prava, studenti poslijediplomskog studija, izvanredni studenti, polaznici večernjih škola, raznih tečajeva te osobe u radnom odnosu.

Temeljem iskustva iz prethodnih godina, kada su se oko 1. listopada, odnosno istekom valjanosti karata za prethodnu školsku godinu stvarale gužve na prodajnim mjestima ZET-a, preporučujemo učenicima i studentima da ne čekaju kraj mjeseca za predaju Zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje nove kartice ili produljenje statusa može se predati na sljedećim prodajnim mjestima ZET-a.