Vlada će kroz dokapitalizaciju u Croatia Airlines uložiti 296 milijuna kuna

Foto: Pixabay

Vlada je na današnjoj sjednica danas odlučila da će dokapitalizirati nacionalnog zračnog prijevoznika Croatia Airlines s 296 milijuna kuna, a to će se povećanje temeljnog kapitala provesti izdavanjem novih 29,6 milijuna redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Država danas u toj kompaniji ima 98,76 posto dionica.

Upis i uplata novih redovnih dionica obavit će se ulogom u novcu Republike Hrvatske u iznosu od 296 milijuna kuna, a na temelju u cijelosti izvršene uplate, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, objasnio je na sjednici Vlade ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Provedbom dokapitalizacije Croatia Airlinesa omogućit će se očuvanje gospodarske aktivnosti kompanije te osigurati dovoljna likvidnost, ustvrdio je Butković.

Njega je Vlada ujedno ovlastila i da s Croatia Airlinesom sklopi ugovor o ulaganju.

Dokapitalizacijom bi se temeljni kapital Croatia Airlinesa povećat će se sa 627,9 milijuna kuna na 923,9 milijuna kuna.